Categorieën

Service

Wijkteams krijgen training in privacy

Wijkteams krijgen training in privacy
Gezond

Wijkteams krijgen training in privacy

  • Kor Kegel
  • 18-11-2023
  • Gezond
Wijkteams krijgen training in privacy

Gezocht: een duizendpoot (die vast ook goed Engels moet beheersen)


SCHIEDAM – Bij een wijkondersteuningsteam (WOT) komen Schiedammers aankloppen met de meest uiteenlopende problemen. Ze lopen daar niet graag mee te koop. Daarom heeft elk wijkteam in Schiedam afgescheiden spreekkamers, waar je niet afgeluisterd kunt worden. Toch kan de privacy van hulp zoekende inwoners beter worden gewaarborgd.

Dat besef is er althans. Maar hoe verbeter je die privacy? Daar schakelt de gemeente Schiedam een freelancer voor in, die gedurende drie maanden acht uur in de week de gang van zaken mag observeren om vervolgens verbeterpunten aan te dragen. De werving van een adviseur privacy is begonnen.

Er zijn Schiedammers die niet eens bij een WOT naar binnen durven, omdat ze door bekenden gezien zouden kunnen worden. En dan zingt al gauw rond dat je financiële of sociale problemen hebt – dat wil je niet. Daarom is het bij voorbaat al interessant of de aan te trekken adviseur met de aanbeveling komt om een WOT te vestigen waar er een anonieme achteringang mogelijk is.

Het gaat echter primair om de bewustwording onder de WOT-medewerkers dat ze heel secuur moeten omgaan met de door burgers toevertrouwde informatie. Het is bepaald niet de bedoeling die info met alle teamleden te delen, ook niet als Schiedammers met een redelijke bekendheid over de vloer komen omdat ze een ernstige problematiek hebben.

Sollicitanten naar de functie adviseur privacy weten dat ze rekening moeten houden met de databescherming zoals het gemeentebestuur dat heeft ingevoerd. De privacybewaker zal nauw samenwerken met het managementteam van de WOT’s, de functionaris gegevensbescherming en de verantwoordelijke voor informatiebeveiliging, in Schiedam Chief Information Security Officer geheten, afgekort tot CISO. Behalve dat de tijdelijke adviseur het privacybewustzijn bij de wijkteams stimuleert, mag er ook gezorgd worden voor verandering in werkhouding en gedrag.

Het WOT is een netwerkorganisatie, waarin professionals vanuit verschillende partnerorganisaties, en met verschillende kennis en expertise, met elkaar samenwerken. Het WOT vervult een centrale rol in het sociaal domein voor het bieden van zorg en ondersteuning aan inwoners die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het WOT wil laagdrempelig zijn en dichtbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de aansturing van de wijkteams.