Categorieën

Service

Zorgen over verwachte drukte rond Vijfsluizen

Zorgen over verwachte drukte rond Vijfsluizen
Wonen

Zorgen over verwachte drukte rond Vijfsluizen

  • Redactie
  • 11-01-2017
  • Wonen
Zorgen over verwachte drukte rond Vijfsluizen
VLAARDINGEN – In Vlaardingen is onrust ontstaan over de reconstructie van knooppunt Vijfsluizen. De zorg zit hem met name in de combinatie van de werkzaamheden met de aanleg van de Hoekse Lijn.

Tussen Vlaardingen en Schiedam rijden dan geen treinen meer, en veel van de vaste treinreizigers zullen tijdens de aanleg van de Hoekse Lijn via metrostation Vijfsluizen hun weg vinden. Daar worden echter rijbanen afgesloten voor de herinrichting van de afritten en toeritten. Dat kan voor de reizigers in het openbaar vervoer veel ongemak opleveren, zo vermoedt de raadsfractie van de Christen Unie/SGP. Erik van Pienbroek stelde namens deze fractie vragen aan het Vlaardingse college.

Van Pienbroek maakt zich vooral zorgen over de informatievoorziening aan de inwoners van Vlaardingen en vraagt zich af wanneer deze nou eens start. Dat reizigers in het openbaar vervoer minimaal last moeten ondervinden vindt hij van groot belang: "Op welke manier wordt gewaarborgd dat ov-reizigers zo min mogelijk hinder ondervinden van de verbouwing en hoe wordt ervoor gezorgd dat ov-reizigers goede aansluittijden op de andere ov-verbindingen houden?’’ Van Pienbroek vraagt aanvullend of de bussen voorrang krijgen, mogelijk doordat er van een aparte ‘busbaan’ sprake is.

Ook fietsers en automobilisten hebben de aandacht van het raadslid. "Kunnen fietsers tijdens de gehele reconstructie van het knooppunt Vijfsluizen ongehinderd gebruik blijven maken van de fietsverbinding tussen Vlaardingen en Schiedam en naar metrostation Vijfsluizen?’’ Over de alternatieve routes voor automobilisten vraagt hij welke alternatieven dit dan zijn en hoe ook voor hen een goede doorstroming gegarandeerd wordt.

Tenslotte vraagt Van Pienbroek of en hoe er tijdens deze twee grote projecten ‘gemonitord wordt’ en of bijstelling van de ‘pijnpunten’ dan mogelijk is.