"Concentratie zorgdisciplines is echt beste weg", zegt ziekenhuisbestuurder Kruijthof

18-02-2016 Gezond Ted Konings


SCHIEDAM - Over één nacht ijs gaat de raad van bestuur van het ziekenhuis niet. Ondanks de brede en flink uitgesproken weerstand tegen met name de verhuizing van de geboortezorg naar Rotterdam, blijft het Franciscus Gasthuis & Vlietland geloven in zijn concentratieplannen voor de verschillende zorgdisciplines. Gewoon, omdat dat de beste weg is om te gaan.

Karen Kruijthof, een van de drie leden van de raad van bestuur, is overtuigd van de juistheid van de weg die het ziekenhuis wil inslaan. De eisen die worden gesteld aan de kennis en kunde van de artsen en verpleegkundigen, de kwaliteitseisen die door patiënten en verzekeraars worden gesteld, de financiële druk die in de gehele gezondheidszorg heerst om de kosten in de hand te houden; ze dwingen een ziekenhuis om te specialiseren en concentreren. Als je, zoals bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland het geval is, als directie beschikt over twee ziekenhuizen, zou je wel gek zijn om daar de vruchten niet van te plukken. 'Inhoudsvolle en betaalbare zorg', dat streeft Kruijthof na.

Dat kan door krachten te bundelen van disciplines en sterke kanten van bestaande huizen of mensen te benutten. In vaktaal: zorgallocatie. De ziekenhuis-directie wil dat Franciscus Gasthuis zich concentreert op de acute en complexe zorg, en het Vlietland op planbare zorg. Belangrijk element daarin is de aanwezigheid van een team dat ernstige spoed aan kan: chirurgen, anesthesisten, toegeruste verpleegkundigen en traumatologen niet te vergeten. “Zo'n apparaat aanhouden op twee locaties is duur; het betekent relatief veel wachten (tot de patiënten komen -red.)”. Het kan, maar het wordt op den duur onbetaalbaar, zo is de inschatting die Kruijthof maakt.

Dat is ook de reden dat het ziekenhuis van plan is de geboortezorg in Rotterdam te concentreren. Bij een bevalling kan het nodige misgaan, en dan is de aanwezigheid van het spoedapparaat essentieel. Dan vallen andere argumenten als het al aanwezig zijn van geboortezorg in andere Rotterdamse ziekenhuizen en de grotere afstand die zwangere vrouwen uit pakweg Maassluis of Spijkenisse moeten afleggen, weg. Overigens weerspreekt Kruijthof het bedrag van 5 miljoen euro dat circuleerde als het bedrag dat de verhuizing van de verloskunde naar Rotterdam zou moeten opleveren. “Ik heb dat ooit in overleg met betrokken partijen genoemd, maar dat had echt het niveau van de achterkant van een sigarendoos. Ik heb er spijt van dat ik dat bedrag ooit heb genoemd, omdat het een eigen leven is gaan leiden.” Welk bedrag er dan wel bespaard moet of kan worden, is heel moeilijk te becijferen. Het is maar wat je met wat vergelijkt.

De concentratie van het spoedapparaat in Rotterdam betekent niet dat het Vlietland niet over spoedzorg blijft beschikken, haast Kruijthof zich te zeggen. Anders dan ook Schiedam24 eerder berichtte, is er geen plan om de intensive care in Schiedam af te bouwen. “In het Vlietland blijft een basis ic (tegenover de kern ic in het Gasthuis). Er komen nieuwe richtlijnen voor de ic; tot dusver was de ic in Schiedam formeel level 1, maar het voldoet aan de eisen voor een basis ic, die ongeveer overeenkomen met level 2.” Dat lijkt dus een soort promotie.

Voor wat betreft de traumatologie geldt dat de seh in Rotterdam level 2 was en blijft. De Schiedamse seh heeft een level 3 (“Ja, verwarrend hè, al die levels”, aldus Kruijthof; in de traumatologie geldt: hoe lager het level, hoe beter, voor de ic het omgekeerde). In het Vlietland verandert er wel het nodige op de spoedeisende hulp. Wat daar lastig blijft, net als voor ieder ziekenhuis, zijn de zogenaamde binnenlopers: mensen die zich verwonden of met andere klachten naar de 'eerste hulp' komen, maar ook naar hun huisarts kunnen. Ziekenhuiszorg is duurder dan huisartsenzorg.

Idealiter meldt deze categorie patiënten zich volgens Kruijthof zich dan ook bij de huisarts, ook buiten de spreekuurtijden. Zeker 's avonds of in het weekend is de verleiding om naar de spoedeisende hulp te gaan groot; de huisartsenpost, die voor de huisartsen de zorg aan hun patiënten buiten de spreekuururen verzorgt, zit immers 'in' het Vlietland.

Maar de gang van zaken gaat mogelijk veranderen, aldus Kruijthof. ¨'s Avonds en in het weekend willen we van de seh een Spoedpost maken.“ Daarin werken de huisartsen en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis samen. Een van de eerste projecten die het Franciscus Gasthuis & Vlietland de komende tijd wil gaan oppakken is het creëren van die Spoedpost. “Ja, de inrichting zal veranderen”, aldus de bestuurder. De aannemer mag aan het werk. Als deze klaar is, zal het Vlietland een Spoedpost hebben die zowel op de doordeweekse avonden en in het weekend zal worden bemand door deskundigen van de post en van het ziekenhuis. Het moet het systeem van triage (beoordelen van medische klachten) verbeteren. “Zodat patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen”, aldus Kruijthof. En het moet de zorg goedkoper maken. Ambulances met patiënten die ernstige ongelukken hebben gehad, zullen zeker doorrijden naar Rotterdam. “Afhankelijk van de ernst van de situatie naar het Erasmus MC of Franciscus Gasthuis. Net als nu al het geval is.”

 Gerelateerd