Huib Sneep kan het mooi vertellen

07-05-2017 Gezond Han van der Horst

COLUMN - Zaterdagmiddag kwam ik net op tijd binnen in het pandje van de Historische Vereniging Schiedam op de Hoogstraat. De tent was afgeladen en ik vond nog net een plaatsje op de laatste rij. Geen wonder: spreker was Huib Sneep en die is terecht beroemd. Hij kan rustig maar tegelijkertijd met hart en ziel vertellen over zijn hartstocht: bomen en wat je daar mee kunt doen. Hij voerde het woord naar aanleiding van het feit dat de Plantage dit jaar zijn tweehonderdvijftigjarig jubileum viert. Het is daarmee het oudste stadspark van Nederland. Alleen de Vlaardingers ontkennen dat en beweren hardnekkig dat hun Hof aan het laatste stuk van de haven, nog ouder is. Heel erg mispoes. Wij hebben hier te maken met een particuliere tuin, die later door de gemeente is gekocht en voor het publiek opengesteld. Onze Plantage is echter specifiek aangelegd om te dienen als stadspark voor alle boeren, burgers en buitenlui, die zin hadden om zich in het groen te vertreden.

Dat was in die tijd uniek. Dat was heel bijzonder. Dat was nog nergens op die manier zo vertoond. Uit het besluit van de Schiedamse stadsbestuurders om zo'n publieke tuin in het leven te roepen, blijkt dat ze geraakt waren door de geest van de Verlichting. Daar kun je een heel lang verhaal over houden, maar dat zal ik hier niet doen. Even kort toch: het park had ook een opvoedende waarde. Je kon aan het ontwerp en de stijl zien hoe de mens de heerschappij voerde over de natuur. De wandelaars uit de achttiende eeuw genoten specifiek van dat aspect.

Huib Sneep vertelde met verve over de bomen in de Plantage, hoe het oorsponkelijk een soort iepenwoud was en hoe die iepen massaal ten offer vielen aan de iepziekte, die het Nederlandse landschap voor altijd veranderd heeft en niet ten goede. Hij wees ons op het bijzondere aan de paardenkastanje, met zijn langgerekte kruin, die al veel meer dan een halve eeuw in het park prijkt. Zulke paardenkastanjes zijn zeldzaam. Ja, Huib Sneep kan mooi vertellen en allen die hem beluisterden, zullen voortaan met andere ogen naar de Plantage kijken.

In het pandje van de Historische Vereniging is een kleine fototentoonstelling ingericht over de Plantage. Die is gemaakt door Huib Sneep en Trudy van den Akker. Het is heel leuk om te zien hoe het park in de loop der eeuwen steeds een ander gezicht kreeg.

Tegenwoordig is de Plantage geen stadspark, maar een buurtpark, waar vooral de omwonenden van genieten. Dat is jammer. Want het is zo prachtig en er valt zoveel historisch stedenschoon te bewonderen aan de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat. Mensen als je niks te doen hebt, ga dan eens naar de Plantage. En dan loop je door naar het Hooft om te genieten van de Maas en om misschien de nieuwe waterbus naar Heijplaat te nemen. Let op: die vaart alleen van maandag tot vrijdag in de spitsuren.Gerelateerd