'Academie' gaat talenten met een achterstand bijspijkeren

05-04-2018 Onderwijs Redactie


SCHIEDAM – De Brede School Academie opent komende week haar deuren in Schiedam.

De nieuwe onderwijsinstelling richt zich op talentvolle en gemotiveerde basisschoolleerlingen. Maar ze wil ook achterstanden bijspijkeren. Dat lijkt een tegenstelling, maar is het niet.

Annemarie Damshuiser, coördinator van de Brede School Academie in Schiedam legt uit: “We richten ons op kinderen met een grote potentie die vanwege taalzwakte achterblijven.” Veelal zullen dit kinderen zijn uit gezinnen waarvan de ouders nieuw in Nederland zijn, mogelijk zijn de kinderen zelf ook niet in Nederland geboren. Maar ook kinderen uit gezinnen met laaggeletterde ouders komen in aanmerking. Met name hun vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen kunnen een steuntje in de rug gebruiken.

“Het gaat er om dat kinderen het talent hebben om havo of vwo te doen, een goede werkhouding hebben, geen gedragsproblemen kennen en echt gemotiveerd zijn.” Maar door een gebrek aan leesvaardigheid en woordenschat achterblijven. Zij zullen een heel schooljaar lang twee keer per week anderhalf uur extra in de schoolbanken zitten.

Over de Brede School Academie (BSA) is in Schiedam lang gepraat. Het is een initiatief van de gemeente Schiedam, naar voorbeeld van vergelijkbare 'academies' in Zaanstad en Utrecht. Als eerste zou de BSA in Schiedam-Oost komen. Ze had volgens de plannen al eerder moeten starten, in eerste instantie aan het begin van dit schooljaar en later in februari. Maar er viel veel te regelen, aldus Damshuiser: financiën, maar ook schoolruimte, bemensing en de selectie van kinderen.

Op al deze punten is het voorwerk nu gedaan. Basisscholen De Peperklip, Kaleidoscoop en de Singel selecteerden in totaal dertig leerlingen, die over ruim een week zullen beginnen. In eerste instantie begint er een groep 7 met vijftien leerlingen en een groep 8 met vijftien. “Meer leerlingen zouden de groepen te groot maken om goed te kunnen lesgeven”, aldus Damshuiser, die zelf voor de klas gaat staan. Op maandag en woensdag groep 7, op dinsdag en donderdag groep 8. Er wordt nog gezocht naar een tweede docent, zodat ook met een groep 6 kan worden gestart. Dat gebeurt volgens Damshuiser na de zomervakantie.

De BSA wordt organisatorisch ondergebracht bij Primo, de openbare scholenkoepel, alhoewel met Kaleidoscoop dus ook een bijzondere school van de Siko-groep meedoet. In het ideale plaatje, zo droomt Damshuiser, breidt het initiatief zich de komende jaren uit naar scholen in andere Schiedamse wijken.

Als lesruimte zijn voor de BSA twee lokalen beschikbaar waar tot voor de opening van de nieuwe Singelschool groep 8 van deze school les kreeg, op de hoek van de Singel en de Korte Singelstraat. De ruimte zal buiten de lesuren gebruikt worden als een nieuwe dependance van de Bibliotheek Schiedam. Dit drukt volgens Damshuiser de kosten en bood mogelijkheden om de ruimte 'extra mooi te verbouwen'. De nieuwe bibliotheek zou op korte termijn ook onderdak moeten bieden aan lezingen en andere initiatieven.

De methode die Damshuiser en een nieuwe collega gaan gebruiken is die van de BSA, met veel nadruk op leesvaardigheid en het vergroten van de woordenschat. De twee leerkrachten zullen zelf veel van de teksten kiezen en maken. “We gaan werken aan de hand van nieuwsbegrip, met veel eigen teksten uit de actualiteit die we gaan bespreken.” Bijvoorbeeld uit kranten. De hoop is dat de kinderen deze teksten ook weer thuis voorleggen, zodat ook de ouders betrokken worden.

De selectie van de kinderen is gemaakt op basis van de genoemde voorwaarden. Eerst is er op het stadskantoor op een ouderavond over de BSA georganiseerd voor ouders van geselecteerde kinderen. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met alle kinderen en hun ouders. “Ze moeten echt gemotiveerd zijn. Ouders kunnen niet zelf hun kind opgeven, de school bepaalt welke kinderen in aanmerking komen”, aldus Damshuiser. “Het idee is: als je bent aangenomen op de BSA, ben je bijzonder Het is alsof je mag komen spelen bij Feijenoord.”Gerelateerd