Bomenridders zien toekomst bomen PKO-laan

01-05-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM - De bomen in de Professor Kamerlingh Onneslaan en Lorentzlaan moeten blijven staan. Dat vinden de Schiedamse Bomenridders.

De 72 bomen dreigen te worden gekapt vanwege de herinrichting, inclusief aanleg van infiltratiedrainage en hemelwaterafvoer. Een B&W-besluit ligt er al. Alle bomen in beide lanen, volgens de Bomenridders 'monumentaal', staan op de nominatie om te worden gerooid. Slechts de bomen op het stukje van de PKO-laan vanaf de Singel tot de Spoorstraat (de verbindingsweg tussen de PKO-laan en de Horvathweg langs de kantoren die een jaar of tien geleden zijn gebouwd) lijken aan de houtversnipperaar te kunnen ontsnappen.

De Bomenridders stellen daarmee 'niet gelukkig' te zijn. “Er zijn betere alternatieven, waarbij een flink aantal bomen gespaard kan worden”, aldus de groep die opkomt voor Schiedamse bomen in een persbericht. Dat er op beide lanen iets moet gebeuren aan het watermanagement staat buiten kijf; het grondwater staat soms laag in dit hoger gelegen deel van de wijk. Daardoor bestaat het risico dat de houten funderingspalen van de huizen wegrotten en de huizen verzakken. Volgens de Bomenridders is het echter maar zeer de vraag of het voorgestelde drainage-infiltratiesysteem uitkomst zal brengen. De Bomenridders drongen al meerdere malen bij de gemeente aan op uitgebreider en beter onderzoek in de beginfase van het project. "Het eventueel op te lossen probleem, de toestand van de palen, is namelijk nog niet grondig onderzocht. Als de grondwaterstand stijgt, bestaat bijvoorbeeld ook de kans dat er juist wateroverlast ontstaat in de souterrains van de twee lanen of in de lagergelegen Oosterstraat." Het adviesbureau Wareco, in 2016 de ontwerper van het infiltratiesysteem, heeft de gevraagde onderzoeken ook aanbevolen; de gemeente heeft ze echter niet uitgevoerd. Concluderend stellen de Bomenridders vast dat het huidige besluit van het college gebaseerd is op te weinig feitelijk onderzoek.

De bomenbeschermers uit de stad hebben 'technische specialisten' gevraagd mee te kijken naar de plannen. Deze adviseurs zijn ervan overtuigd dat het drainagesysteem op de grens van asfalt en klinkers, in een één meter brede sleuf met bekisting kan worden gelegd. Zo kan een deel van de monumentale bomen gespaard worden, aldus de Bomenridders. “We begrijpen dat ter plaatse een aantal fundamentele zaken in de grond moet gebeuren. Vandaar dat we hebben voorgesteld om vijftig procent van de bomen te kappen, om ruimte te creëren voor de nieuwe, worteldichte aansluitingen van de huizen richting het riool. Met de vrijkomende ondergrondse ruimte kunnen dan ook voor de behouden bomen groeiplaatsverbeteringen worden uitgevoerd, neemt de lichtinval naar de huizen toe en de overlast van bladafval af.”

De Bomenridders Schiedam stellen nu te overwegen om bezwaar te maken tegen de voorgenomen bomenkap.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date