Schiedam blokkeert opdelen en onderverhuren woningen

24-09-2019 Wonen Redactie


SCHIEDAM – Het gemeentebestuur van Schiedam gaat paal en perk stellen aan het onderverhuren en opdelen van woning in de stad. Met name in west en oost wordt ingegrepen.

In de nieuwe verordening Beheer Woonruimtevoorraad worden woningeigenaren die hun panden in 25 buurten, met name in Schiedam-Oost en -West, willen splitsen, vergunningplichtig. En vergunningen worden niet meer afgegeven, aldus wethouder Fahid Minhas vanmiddag in een toelichting. Ook onderverhuur wordt aan banden gelegd.

Burgemeester en wethouders besloten hiertoe om de leefbaarheid in de wijken een impuls ten goede te geven. Uit rondvragen in de wijken blijkt dat die leefbaarheid onder druk staat 'in de meest kwestbare buurten'. Dat blijken vooral die wijken te zijn met oudere woningen in handen van particuliere eigenaren. Minhas noemt gebrek aan parkeerplaatsen, blikjes bier op straat en een afnemend sociaal gevoel als gevolgen van het plaatsen van veel mensen, meestal nieuwkomers vanuit het buitenland, in – te – kleine woningen.

De maatregelen gaan op 1 januari in. Dan loopt de bestaande verordening af. Die gaf de stad, aldus Minhas, bij nader inzien te weinig mogelijkheden om negatieve ontwikkelingen in de bewoningen van de huizen van de stad te stoppen. “We gingen soepel om met verhuur.” Volgens hem is echter een plafond aan wat met name west en oost kunnen hebben bereikt.

De nieuwe regels krijgen ook terugwerkende kracht, omdat eigenaren van gesplitste panden bij verkoop van hun pand mogelijk gedwongen worden de opdeling in kleinere woningen ongedaan te maken. Verder vervalt juist de vergunningplicht voor eigenaren die van twee woningen één willen maken.

Ook buiten de 25 buurten van west en oost verandert er het nodige. Mensen die daar een pand willen splitsen dienen woningen over te houden van tenminste zeventig vierkante meter. Kamerverhuur is alleen mogelijk voor kamers van tenminste achttien vierkante meter.

Onduidelijk is nog hoe aan de vraag naar snel te betrekken, kleine - en liefst goedkope maar in de praktijk dure woningen - na 1 januari tegemoet kan worden gekomen. Er is vraag naar deze panden, zo leert de praktijk. De wethouder stelt zijn hoop op Schieveste, waar van de 3500 te realiseren woningen, tenminste duizend kleine panden voor een- of tweepersoons huishoudens moeten komen. Het duurt echter nog jaren voor die panden er zijn.

Schiedam kent volgens Minhas 'ergens tussen de 6500 en achtduizend particuliere huurwoningen, verdeeld over zesduizend eigenaars. Veel investeerders hebben de afgelopen jaren woningen gekocht om deze uit te nutten in de verhuur. Zij zullen voortaan wel twee keer nadenken, aldus Minhas. “De tijd dat beleggers voor 120, 130.000 euro woningen in de stad kochten om die op te delen en onder te verhuren is echt voorbij.”

Gerelateerd