Schiedam groeit - vooral met buitenlanders

03-01-2020 Wonen Redactie

Foto: Ardito


SCHIEDAM- Schiedam is afgelopen jaar fors gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen er 780 mensen bij in de stad. Het leeuwendeel van de nieuwkomers komt uit het buitenland.

Naar Schiedam vanuit het buitenland kwamen 920 meer mensen dan dat er vanuit de stad naar het buitenland vertrokken. Met een migratiesaldo van 11,8 per duizend inwoners behoort Schiedam tot de steden in Nederland met de hoogste bevolkingsaanwas als gevolg van vestiging uit het buitenland. Het saldo in Rotterdam is bijvoorbeeld 11,4 per duizend, in Vlaardingen 6,8. Den Haag (11,7) en Amsterdam (20,5) zijn relatief nog gewilder bij buitenlanders. Alsook gemeenten dicht bij België en Duitsland als Maastricht, Cranendonck (95,4!), Westerwolde (273,4!) en gek genoeg ook Gilze-Rijen en Hollands Kroon.

Met een natuurlijke aanwas van 0,6 per duizend, dus het aantal geboren kinderen min het aantal overleden mensen, scoort Schiedam relatief laag (Rotterdam: 3,3 per duizend; Amsterdam 5,7). Voor de Randstad tenminste; in bijna alle regio’s aan de randen van Nederland (Zeeland, Groningen, Gelderland, Limburg) was sprake van een natuurlijke terugloop, dus meer overledenen dan geboorten. Vlaardingen kwam uit op nul groei.

Schiedam kampt met een negatief saldo aan verhuizers, dus mensen die vanuit andere Nederlandse plaatsen naar de stad komen, of er naartoe vertrekken. Het saldo is min 2,4 per duizend. Dus 187 mensen pakten er meer hun biezen met bestemming een andere gemeente in Nederland, dan dat er vanuit andere steden en dorpen besloten voortaan in Schiedam te gaan wonen. Populair bleken in onze regio gemeenten als Westvoorne, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leidschendam; daar vestigden zich tenminste 10 per duizend mensen meer vanuit elders in Nederland, dan dat er naartoe vertrokken. Rotterdam kwam uit op -4,1 per duizend.

In heel Nederland zat de groei er goed in, en migratie vanuit het buitenland is de belangrijkst oorzaak van die groei. De Nederlandse bevolking groeide afgelopen jaar met naar schatting 132 duizend mensen toe, tot ruim 17,4 miljoen. Die groei was groter dan de afgelopen jaren. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was volgens het CBS in 1975, toen Suriname onafhankelijk werd. In 1975 was ongeveer de helft van de groei in Nederland afkomstig van buitenlandse migratie, afgelopen jaar was dat meer dan 85 procent.

Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. Achttien procent van de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op zestienduizend, bijna zes procent van de totale immigratie.


Gerelateerd