Categorie├źn

Service

Asfaltcentrales in regio voldoen aan uitstootregels

Asfaltcentrales in regio voldoen aan uitstootregels
Nieuws

Asfaltcentrales in regio voldoen aan uitstootregels

  • Redactie
  • 04-08-2022
  • Nieuws
Asfaltcentrales in regio voldoen aan uitstootregels

In het Rijnmondgebied staan twee fabrieken die asfalt maken; foto: DCMR


REGIO - Sinds 2016 zijn de regels voor asfaltcentrales strenger. Ze mogen minder schadelijke stoffen uitstoten. Recent is de uitstoot van benzeen gemeten. Meerdere asfaltcentrales in Nederland bleken niet aan de strengere regels voor de uitstoot van benzeen te voldoen. De twee asfaltcentrales in het werkgebied van DCMR Milieudienst Rijnmond voldoen wel. Ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden nu onder de loep genomen. DCMR werkt samen met de andere omgevingsdiensten in Nederland aan het beperken van de uitstoot bij asfaltcentrales.

Bij het maken van (circulair) asfalt komen onder andere benzeen en PAK’s vrij. Het verwarmen van recycle-asfalt, goed vanuit het oogpunt van circulariteit, levert problemen op voor het voldoen aan de strengere normen voor benzeen en PAK’s. Benzeen zit bijvoorbeeld ook in benzine en ruwe olie. PAK’s ontstaan bij een onvolledige verbranding. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het branden van houtkachels en barbecueën. Zowel benzeen als PAK’s zijn ongezonde stoffen om in te ademen.

In het Rijnmondgebied staan twee fabrieken die asfalt maken. Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor de asfaltcentrale Asfaltproductie Rotterdam Rijnmond, gemeente Rotterdam is bevoegd gezag voor de Asfaltcentrale Rotterdam. DCMR verleent namens hen bij beide asfaltcentrales de omgevingsvergunning, houdt toezicht en handhaaft als dat nodig is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten de wetgeving ten aanzien van de emissie van PAK’s aan te gaan passen, mogelijk ook met verplichte metingen. Met een wijziging en het in werking treden van het Besluit activiteiten leefomgeving moeten op 1 januari 2023 de asfaltcentrales gaan aantonen dat ze voldoen aan de emissiegrenswaarden. In overleg met DCMR kijken de twee asfaltcentrales nu alvast welke maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van PAK’s te meten en zo nodig te verminderen.