Categorieën

Service

B&W legt zich neer bij Haags besluit over islamitische school

B&W legt zich neer bij Haags besluit over islamitische school
Onderwijs

B&W legt zich neer bij Haags besluit over islamitische school

  • Kor Kegel
  • 13-07-2022
  • Onderwijs
B&W legt zich neer bij Haags besluit over islamitische school

Minister Wiersma vindt dat de school er moet kunnen komen; foto: Martijn Beekman, rijksoverheid


SCHIEDAM – Het gemeentebestuur was tegen de komst van een derde islamitische basisschool in Schiedam, maar nu minister Dennis Wiersma heeft besloten dat de school voor bekostiging in aanmerking komt, ziet de gemeente ervan af om in beroep te gaan. 

Dat deelt het college mee aan de gemeenteraad. In oktober had de gemeente Schiedam een zienswijze ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over een initiatief van Stichting Islamitisch College over de stichting van een derde islamitische basisschool in Schiedam. De gemeente maakte in de zienswijze kenbaar niet achter het initiatief te staan. 

Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, heeft begrip voor de argumenten van de gemeente, maar ze maken geen deel uit van het gangbare toetsingskader. De aanvraag is getoetst aan de wettelijke vereisten. Op grond daarvan vindt minister Wiersma dat de school voor bekostiging in aanmerking komt. De gemeente had binnen zes weken in beroep kunnen gaan, maar nu die termijn verstrijkt laat het college weten af te zien van een beroepsprocedure. De minister heeft de Schiedamse argumenten namelijk betrokken in zijn afweging en dat maakt de kans op een succesvol beroep niet groot. 

Dat betekent dat de gemeente op basis van de Wet Primair Onderwijs de zorgplicht heeft om adequate huisvesting voor de nieuwe school te verzorgen. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is er geen rekening mee gehouden, dus toewijzing van het initiatief heeft financiële gevolgen waarbij de gemeenteraad betrokken zal worden op grond van de Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting Schiedam 2021. 

Echter, het schoolbestuur heeft nog geen aanvraag voor het huisvestingprogramma 2023 ingediend. Pas na een formele aanvraag worden de gevolgen duidelijk.