Categorieën

Service

B&W: niet zomaar meer vliegtuigen als deze stiller worden

B&W: niet zomaar meer vliegtuigen als deze stiller worden
Nieuws

B&W: niet zomaar meer vliegtuigen als deze stiller worden

  • Redactie
  • 15-11-2022
  • Nieuws
B&W: niet zomaar meer vliegtuigen als deze stiller worden

SCHIEDAM - B&W van Schiedam pleit voor terughoudendheid waar het gaat om het toestaan van extra vliegverkeer op het Rotterdamse vliegveld omdat vliegtuigen steeds stiller worden. 

Het college stelt dit in reactie op het ‘Eindproduct Participatietraject LHB RTHA’, het resultaat van het ‘participatietraject’ dat moet leiden tot een nieuw Luchthavenbesluit voor ‘Zestienhoven’. Dat is vandaag bekend geworden.

Daarin staat opgenomen dat ‘tot maximaal 8760 extra vliegtuigbewegingen in 2035’ mogelijk zijn als gevolg van stillere vliegtuigen. “Feit is echter dat er nog onvoldoende inzicht is in de samenhang tussen het geluidsvolume, piekbelasting, de frequentie van het aantal vluchten en het aantal vluchten per uur als het gaat om de ervaren hinder”, zo stelt B&W. “Nader onderzoek is nodig voor het kunnen beoordelen en representatief kunnen berekenen van de ervaren hinder.” Anders gezegd: ook al is een vliegtuig stiller, dan betekent dat niet dat de overlast rechtevenredig veel minder is. Het college pleit daarom voor terughoudendheid.

“Tegelijkertijd zien wij ook dat de luchtvaartsector perspectief geboden moet worden, gelet op de investeringen. Daarom verzoeken wij het aantal toe te voegen vluchten groothandelsverkeer (zeg maar de reguliere lijnvluchten en grotere charters - red.) te begrenzen op circa één extra vliegbeweging per uur tussen negen uur ’s ochtend en negen uur ’s avonds, derhalve ongeveer vierduizend vliegbewegingen per jaar.” Dat zijn ongeveer tweeduizend vluchten.

Het college ziet zijn wens om de hinder voor omwonenden van de luchthaven te beperken, waar het gaat om geluid en luchtkwaliteit, wel gehonoreerd in de vandaag bekend geworden voorstellen. “Dit varieert van het bevriezen van het aantal slots (tien) voor groothandelsverkeer in de randen van de dag (7.00–8.30 en 21.00-23.00 uur), minimaal halvering van het aantal vertragingen groothandelsverkeer (tussen 23.00 –1.00 uur) ten opzichte van gebruiksjaar 2019, in de ochtend alleen startend verkeer en in de avond alleen landend verkeer, vlootvernieuwing eerst in de dagranden, mogelijke extra vluchten alleen tussen 9.00-21.00 uur, positievluchten vanaf 6.30 uur, een berekende reductie van het aantal ernstig gehinderden in het 48 dB(A) en 56dB(A) Lden gebied, extra handhavingspunten en het beperken van emissies.”

Maar ook hier is B&W genuanceerd. “Anderzijds zien wij nog een aantal mogelijkheden voor verbetering/aanvulling”, zo schrijft het college aan de raad. Zo constateert B&W dat voor het beperken van de openingstijden van het vliegveld ‘geen draagvlak’ bleek te bestaan. “Tegelijkertijd erkennen wij dat het ontberen van een moment van rust onder omwonenden een punt van zorg en ergernis kan zijn. Vooral in de vroege ochtend en de avond gaat er geen dag zonder vliegverkeer voorbij. Daarom pleiten wij op zondagen voor een openingstijd van acht uur in plaats van zeven uur.”

Verder stelt het college dat het beperken van emissies te weinig concreet in het ‘eindproduct’ naar voren komt. “Wij benadrukken dat, conform de Luchtvaartnota en onze interpretatie van deze passage, de mogelijkheid tot extra vluchten niet alleen bepaald moet worden door binnen de 56 Lden geluidscontour te blijven, maar ook door een (sterke) reductie van de emissies ten opzichte van gebruiksjaar 2019.”

Verder stelt B&W dat het nieuwe Luchthavenbesluit geen beperking mag betekenen voor de woningbouwplannen die in ontwikkeling zijn. 

Ook kaatst B&W het balletje terug bij de luchthaven waar het gaat om het informeren van de (toekomstige) Schiedammers. “Wij erkennen de noodzaak dat toekomstige bewoners/gebruikers zich goed moeten kunnen informeren over de effecten van de aanwezigheid van de luchthaven en de impact daarvan op de leefomgeving. RTHA wenst dat de overheden ervoor zorg dragen dat de hiervoor ter zake doende informatie volledig, toegankelijk en openbaar beschikbaar is voor derden op het moment dat het Luchthavenbesluit van kracht wordt. Wij kunnen hier als overheid niet aan voldoen om praktische redenen (privaatrechtelijke redenen) en complexe samenhang met andere geluidsbronnen. Wij stellen voor hier nader met RTHA over in gesprek te gaan.”

Tenslotte onderstreept het college dat in het participatieproces dan wel ‘een krimpscenario wegens gebrek aan draagvlak geen onderwerp van is gesprek geweest’. Het Schiedamse stadsbestuur wil echter dat alsnog een milieu-effectrapportage wordt opgesteld die het scenario van een geleidelijke krimp van het vliegverkeer als uitgangspunt heeft.

Zie ook dit artikel.