Categorieën

Service

'Best veel overeenstemming' in raad

'Best veel overeenstemming' in raad
Politiek

'Best veel overeenstemming' in raad

  • Redactie
  • 12-11-2015
  • Politiek
'Best veel overeenstemming' in raad

SCHIEDAM - De begroting 2016 is aangenomen, inclusief mutaties (40,6 miljoen stortingen, 45,3 onttrekkingen) en investeringskredieten van drie miljoen euro. “Er is in de raad best veel overeenstemming”, concludeerde burgemeester Cor Lamers ter afsluiting, maar niet als eerste.

Hij deed nog een laatste poging om de drie 'dissidente' raadsfracties van Gemeentebelangen Schiedam, AOV en Leefbaar Schiedam over de streep te trekken, zonder resultaat. Zie stemden als enigen tegen de begroting. Hun weerstand zat hem vooral in 'verschillend denken over risico's', financiële risico's wel te verstaan.

Deze zorgen van de drie fracties kwamen tot uitdrukking in de zwart-gele lijst, met financiële risico's die de gemeente loopt. Een lijst die sommige sprekers uit de raad afdeden als 'weinig nieuws bevattend. Andreas Rose (GBS) zei dat niets te verbazen. “Want lijken in de kast komen pas na de begrotingsbehandeling naar buiten.” Die opmerking kwam hem op pittige repliek van wethouder Nathalie Gouweleeuw te staan.

Een motie met een sterk financieel karakter, was die over een 'onderzoek naar een revolverend investeringsfonds'. Ook hierop waren de drie eerder genoemde fracties de enige tegenstemmers. Ook hier was echter sprake van de nodige spraakverwarring. Verschillende fracties interpreteerden de reacties van de wethouders Patricia van Aaken en Nathalie Gouweleeuw als brede steun voor zo'n fonds. Maar Gouweleeuw legde laat op de avond uit dat haar steun het onderzoek ernaar een dergelijk fonds betrof, niet dat zij bij voorbaat achter zo'n fonds staat.

En wat een revolverend fonds nu precies was, daarover waren de meningen ook verdeeld. Het idee is dat je investeringen (bijvoorbeeld in duurzaamheid) financiert, en dat de terugbetalingen ervan weer in hetzelfde fonds worden gestort. Ad Mostert (VVD) sprak van een fonds zoals het Fonds Particuliere Woningverbetering. Investeringen in huizen worden voorgeschoten, woningeigenaren lossen af, met een voor hen aantrekkelijke rente. “Daar nemen we genoegen met iets minder rendement.” Jeroen Ooijevaar (Groen Links) vergeleek echter met zijn investeringen in het verduurzamen van zijn huis. “Mijn maandelijkse rekening is gezakt van 140 naar 30 euro. Als ik die 110 euro weer stort in een fonds, dan groeit dat dusdanig dat ik na twintig jaar 2,5 keer mijn investering terug heb. Dat is een rendement van ruim acht procent.” Dat verschillend inzicht zal na het onderzoek ongetwijfeld zijn opgehelderd.

Een andere motie riep op om in Schiedam het minimum jeugdloon te vervangen door het minimum (volwassenen)loon. En om kabinet en Tweede Kamer op te roepen een vergelijkbare stap te zetten. Ook waren hier GBS, Leefbaar, AOV, CU en VVD tegen, ook deze motie haalde het. Zij het in afgeslankte vorm, omdat in de vergadering bleek dat er in de stad geen jongeren tegen het jeugdloon voor de gemeente aan het werk zijn.

Een motie over de OZB werd ingetrokken, een motie Babyboom van Refik Malkoc aangehouden voor nadere uitwerking. Malkoc wil voor iedere tiende geboren Schiedammer een boom planten.

Een amendement over de hondenbelasting werd ingetrokken, een ander om het half miljoen euro dat gemoeid is met het verbeteren van een tunneltje onder het spoor bij Spieringshoek, te steken in het beveiligen van de kruising Westfrankelandsedijk / Ary Prinslaan, werd verworpen.