Categorie├źn

Service

Bomenridders willen meer verbindende burgemeester

Bomenridders willen meer verbindende burgemeester
Politiek

Bomenridders willen meer verbindende burgemeester

  • Kor Kegel
  • 31-03-2023
  • Politiek
Bomenridders willen meer verbindende burgemeester

SCHIEDAM – Stichting Bomenridders Schiedam willen dat Cor Lamers wordt opgevolgd door een burgemeester die ‘meer verbindend’ is. Dat schrijft de stichting in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder al had het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam gepleit voor een burgemeester die de onder bewoners en organisaties bestaande kennis beter bij de beleidsvoorbereiding betrekt. De Bomenridders sluiten zich daarbij aan.

Waarnemend voorzitter Ed Gloudi begint met een positieve insteek: “Wij herkennen de ambitie en de intentie van gemeente Schiedam om de stad socialer, leefbaarder en groener te maken. De gemeente geeft aan dat te willen realiseren samen met de bewoners en organisaties van Schiedam.”

De Bomenridders verschillen echter op een aantal punten met de gemeente van mening over de manier waarop dat ‘samen’ gestalte krijgt en met behulp van welke middelen. Gloudi: “Schiedam doet het vooral op eigen wijze. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van het Kennisnetwerk dat aan bestaande Schiedamse organisaties, waar veel kennis aanwezig is, onvoldoende wordt gevraagd naar inzichten en ideeën. Bewoners en organisaties voelen zich daarom onvoldoende betrokken en weinig serieus genomen bij de planvorming over dat meer sociaal, leefbaar en groener maken van de stad.”

De Schiedamse Bomenridders staan dan ook achter het pleidooi van het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid dat de nieuwe burgemeester meer verbindend moet zijn, in lijn met de ambities van de gemeente Schiedam.

Het Kennisnetwerk liet anderhalve maand geleden weten dat te veel initiatieven van Schiedammers de laatste jaren zijn gesmoord in de bureaucratie. Daarom moet de nieuwe burgemeester van Schiedam iemand zijn die de ambtelijke en bestuurlijke kussens opschudt.  In een open brief aan de gemeenteraad vroeg het netwerk om te streven naar een burgemeester die niet alleen waakt over het functioneren van het gemeentelijk apparaat, maar die “aantoonbaar getypeerd kan worden als een bruggenbouwer binnen de lokale gemeenschap”.

De eerste burger van Schiedam moet de inwoners en organisaties weten te verbinden en te inspireren. Een burgemeester “die ruimte schept voor eigen initiatief en de inzet van in de bevolking aanwezige kennis en kunde stimuleert. En iemand die de taal van die zelfde burger spreekt en deze ook serieus neemt.”

De organisatie van de gemeente Schiedam moet, ambtelijk en bestuurlijk, worden ‘opgeschud’, vindt het netwerk. “Het veelal onbenut menselijk kapitaal dat in de stad aanwezig is moet worden gezien. Inwoners van alle leeftijden, gezindten en herkomst moeten hun maatschappelijke bijdragen kunnen leveren, waardoor maatschappelijke initiatieven op wijk- en buurtniveau worden ondersteund, gestimuleerd en van nieuwe impulsen voorzien. Teveel initiatieven zijn in de laatste jaren in bureaucratie, controledrift en top-down denken gesmoord.”

In het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam zijn opmerkelijk veel oud-politici en oud-ambtenaren van de gemeente Schiedam actief.

De huidige burgemeester Cor Lamers vertrekt per 1 juni. De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland zal de Schiedamse gemeenteraad horen over wensen omtrent diens opvolging.