Categorie├źn

Service

Code Geel werd Code Oranje: sluizen dicht

Code Geel werd Code Oranje: sluizen dicht
Nieuws

Code Geel werd Code Oranje: sluizen dicht

  • Redactie
  • 21-07-2022
  • Nieuws
Code Geel werd Code Oranje: sluizen dicht

SCHIEDAM - De recreatievaart kan vanaf komende dinsdagochtend vroeg, geen gebruik meer maken van de Buitensluis.

Hoogheemraadschap Delfland heeft hiertoe besloten. "Doordat de afvoer van de Rijn snel blijft dalen en vanwege het neerslagtekort, geldt vanaf vandaag code Oranje in het gebied van Delfland." Dit betekent, zo legt het waterschap uit, dat er meer vraag is naar zoetwater dan er maximaal aangevoerd kan worden. Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting tegen te gaan.

Daarom is onder meer besloten het beperkte regime voor het openen van de sluiten naar de Nieuwe Maas in de Buitenhaven, om te zetten in een definitieve sluiting. Ook de sluizen in Vlaardingen zijn voor recreatievaart gestremd; de Parksluizen in Rotterdam houden beperkte openingsmomenten voor plezierschepen. Schippers uit Schiedam wordt desgewenst van die sluizen gebruik te maken. Let wel: "Door het instellen van schutbeperkingen kunnen wachttijden ontstaan van schepen die de sluizen willen passeren", aldus Delfland.

Het waterschap geeft ook een toelichting op de oorzaken van de beperkte aanvoer van zoetwater. "De afvoer van de Rijn is momenteel erg laag en deze blijft dalen. We verwachten binnen anderhalve week een Rijnafvoer van 750 m3/s. Hierdoor komen de aanvoermogelijkheden van zoetwater uit de rivieren onder druk te staan. Ook neemt de verzilting vanuit de sluizen toe. Dit geldt ook voor Delfland."

Daar tegenover zijn 'door het warme weer, de verdamping en de watervraag van de landbouw en natuur hoog'. Ook dit zet druk op de beschikbaarheid van het zoetwater. De buitjes die vandaag ook in Schiedam vielen, maken daarbij geen echt verschil. "Ook al regent het vandaag, dit is onvoldoende voor het tekort aan neerslag dat in de afgelopen periode is ontstaan."

Om extra zoetwater aan te voeren en verzilting zoveel mogelijk tegen te gaan voert Delfland momenteel water aan vanuit het Brielse Meer. Ook 'ontvangt' de regio extra zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal via het Hoogheemraadschap van Rijnland. "Hiermee is onze maximum zoetwateraanvoer bereikt."

Delfland houdt volgende week dijkinspecties om de conditie van de dijken te controleren.