Categorieën

Service

College zoekt alternatieven na sluiting ontmoetingscentra

College zoekt alternatieven na sluiting ontmoetingscentra
Nieuws

College zoekt alternatieven na sluiting ontmoetingscentra

  • Kor Kegel
  • 07-09-2022
  • Nieuws
College zoekt alternatieven na sluiting ontmoetingscentra

Christien Bruggeman is een van de vragenstellers die verbaasd was over de subsidiebeëindiging

SCHIEDAM – Dat de subsidiëring van de wijkfunctie van de zorglocaties van de Frankelandgroep is beëindigd, betekent volgens het college van burgemeester en wethouders niet dat alle activiteiten stoppen. 

“We hebben in samenwerking met (subsidie)partners in de wijk een oplossing gevonden voor de huidige gebruikers van de ontmoetingscentra”, zegt het college. “Daarbij kunt u denken aan de koffieochtenden, een gymgroep, een handwerkgroep et cetera. Voor een enkele activiteit zij we nog op zoek naar alternatieven.” 

Het college doelt hier op drie ontmoetingscentra, te weten in De Nieuwe Harg aan het Hargplein, de Valm in Sveaparken en de Suite bij Spaland. “Voor de welzijnsactiviteiten in de zorgcentra is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn”, zegt het college. Het gaat niet in op individuele bezoekers van de ontmoetingscentra, voor wie geen alternatieven gezocht worden. 

Burgemeester en wethouders zeggen een en ander in hun beantwoording van schriftelijke vragen van AOV-raadslid Christien Bruggeman en haar college Tineke Rodenberg van de Ouderenpartij Schiedam. Zij waren twee maanden geleden in de pen geklommen, nadat bekend was geworden dat de Frankelandgroep een bezwaarschriftenprocedure heeft aangespannen tegen de subsidiebeëindiging door het college. Met name de manier waarop de subsidiebeëindiging ambtelijk was bepaald leidde tot de vragen vanuit de gemeenteraad.  

Bruggeman en Rodenberg wilden weten welke actie het college nu gaat ondernemen om de groeiende groep ouderen een plezierige en zelfstandige ‘oude dag’ te bezorgen, nu drie ontmoetingscentra gesloten zijn en de wijkfunctie van Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Harg-Spaland niet meer gesubsidieerd wordt. Het college wijst erop dat een groot aantal organisaties in Schiedam subsidie ontvangt voor het aanbieden van ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten voor senioren. Er zijn ook organisaties die dat aanbod bieden zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Het college noemt voorbeelden, zoals Argos Zorggroep die de brasserie van verpleeghuis Driemaasstede openstelt voor senioren in Woudhoek, de inloophuizen van de kerkelijke organisaties en de inpandige ontmoetingsruimten in wooncomplexen, denk aan de woongroep voor ouderen Het Bospad en de ontmoetingsruimte bij de woonbuurt Park Entree. 

Het college benadrukt dat een deel van het aanbod van welzijnsvoorzieningen bij de Frankelandgroep intact blijft. Dat aanbod wordt deel door de gemeente gesubsidieerd en deels bekostigd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waaronder het Plus Wonen.  

Op de vraag van de twee raadsleden of het college exact in kaart kan brengen hoeveel ouderen gebruikmaken van de faciliteiten en activiteiten van de Frankelandgroep, zegt het college die informatie niet ontvangen te hebben. Het college had dat willen weten voor het overdragen van de activiteiten naar andere centra. 

Het college is het met beide vragenstellers eens dat er een preventieve werking van uitgaat, als ouderen deelnemen aan activiteiten en gebruikmakem van faciliteiten. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. De gedachte hierachter is dat als ouderen vereenzamen, te laat wordt gesignaleerd dat ze kwalen krijgen waardoor van deelname aan activiteiten geen sprake meer kan zijn en verhuizing naar een verpleeghuis de enige ‘oplossing’ is. Nemen ouderen deel aan activiteiten buitenshuis, dan kan tijdig worden opgemerkt dat ze mogelijk hulp en thuiszorg nodig hebben.