Categorieën

Service

Corona brengt ook in Schiedam aantal vluchtelingen in gevaar

Corona brengt ook in Schiedam aantal vluchtelingen in gevaar
Gezond

Corona brengt ook in Schiedam aantal vluchtelingen in gevaar

  • Kor Kegel
  • 08-06-2020
  • Gezond
Corona brengt ook in Schiedam aantal vluchtelingen in gevaar

SCHIEDAM – Een aantal gezinnen in Schiedam komt tijdens de Coronacrisis extra in de gevarenzone. Dat zijn de statusloze vluchtelingen die niet voor doktersbehandeling in aanmerking komen. Zijn ze besmet, dan lopen ook andere mensen risico’s. 

Daarom heeft Rita van der Eijk-Lamein zich namens een aantal vrijwilligersorganisaties in Schiedam tot de Tweede Kamer gewend. Ze wijst erop dat de gezinnen zonder status in het Coronatijdperk volstrekt afhankelijk zijn van de steun van vrijwilligers en kerkelijke instellingen. “Isolement en eenzaamheid zijn het gevolg, met veel onzekerheid en weinig perspectief hoe hier gezond weer uit te komen”, schrijft Rita van der Eijk. 

Ze spreekt onder meer namens Stichting Meredia en de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen. Met het oog op de volksgezondheid is het van belang deze groep vluchtelingen goed in beeld te hebben, actief te monitoren en accuraat te bedienen bij gezondheidsklachten. 

Behalve tot het parlement hebben de organisaties voor de situatie van de statusloze vluchtelingen ook aandacht gevraagd van de lokale politiek. Ook in Schiedam zijn dagelijks vele vrijwilligers en professionals bezig om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk aan te pakken, vaak ook vanuit de plaatselijke politiek.  

“Het probleem speelt niet alleen in Schiedam, maar in heel Nederland”, staat in de brief. “Wij vragen de leden van de politieke partijen in de Tweede Kamer dringend om via de geëigende kanalen aan te kaarten dat tijdens de coronacrisis tijdelijke verblijfsvergunningen moeten worden verstrekt. Of tenminste dat ervoor gezorgd wordt dat de statusloze vluchtelingen ook gebruik kunnen maken van voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen.”  

Voorts: “De Coronacrisis heeft een ontwrichtende werking op onze samenleving. Ook u als Tweede-Kamerlid zet zich in om goede maatregelen te (laten) nemen die de gevolgen van deze crisis zo goed mogelijk opvangen en mensen die hierdoor keihard geraakt worden te ondersteunen. Voor mensen in Nederland zonder papieren, zoals vluchtelingen zonder status, is het goed en gezond overleven in deze crisisperiode helemaal een zware opgave. Zij kunnen in het algemeen niet terugvallen op de voorzieningen die de overheid nu ter beschikking stelt. Is het dan wellicht een idee om hen een (tijdelijke) verblijfsvergunning te geven of in ieder geval een eenvoudige toegang tot medische voorzieningen en zorg?”  

Historicus Jan De Volder, verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, vindt van wel. “De samenleving die ieders welzijn beoogt, laat daarbij de grootste zorg uitgaan naar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, ouderen, zieken en bewoners van instellingen. Er is een heel kwetsbare groep, die altijd buiten beeld blijft. Omdat ze per definitie niet in de statistieken voorkomen: mensen die zonder geldige verblijfspapieren op ons grondbied verblijven.”  

De Volder is naast zijn universitaire werk actief in de gemeenschap van Saint’ Egidio, een Belgische organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en nieuwkomers. Voor statusloze vluchtelingen zijn flink wat voorzieningen niet beschikbaar. Ze hebben geen recht op werk, een uitkering of een ziektekostenverzekering. Bij Coronasymptomen kunnen zij niet eenvoudig met de dokter contact opnemen, want hoe weten ze wat ze moeten doen. En wie gaat het consult en mogelijke vervolgbehandeling betalen?