Categorieën

Service

De Deur dichtgegooid

De Deur dichtgegooid
Nieuws

De Deur dichtgegooid

  • Han van der Horst
  • 03-12-2023
  • Nieuws
De Deur dichtgegooid


COLUMN - Tot de veroorzakers van de woningnood behoren vaak mensen die al een huis hebben. Als er bij hen in de buurt nieuwbouw dreigt te starten, is de kans groot dat ze naar de rechter lopen om dit te voorkomen. Hun uitzicht wordt weggenomen. Er valt schaduw over hun woning. De nieuwkomers passen niet in hun buurt. Men vreest overlast in het algemeen. Dat het krakkemikkige scholencomplex bij metrostation Parkweg niet straffeloos vervangen zou kunnen worden door het complex Kethelpoort met tweehonderd woningen, lag dan ook voor de hand. De bewoners van de vierkante flat op de hoek van de Parkweg en de Honnerlage Gretelaan zijn bang voor inkijk. Ook willen zij, als de Kethelpoort er toch komt, een groen dak. Die soep lijkt niet zo heet gegeten te worden als hij wordt opgediend. 

Hardnekkiger zijn andere bezwaarmakers: de gelovigen van evangeliegemeente De Deur. Zij hebben niet zo lang geleden het katholieke kerkje aan de Mgr. Nolenslaan overgenomen. Misschien dat daarom dominee Majoor zich op de site van De Deur niet pastor noemt maar pastoor. 

De Deur behoort tot de pinkstergemeentes. Dit betekent dat gelovigen tijdens de dienst in vervoering kunnen raken net als destijds de apostelen. Je moet, aldus de website, opnieuw geboren zijn om het Koninkrijk Gods in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige redder van mensen. Hij is voor eeuwig Dezelfde. Wie zich aansluit bij De Deur, wordt gedoopt door middel van volledige onderdompeling. Ik krijg de indruk dat dit altijd moet gebeuren, ook als je in een andere kerk al eerder gedoopt bent.

En van nieuwe buren houden ze blijkbaar niet. Koud hebben ze zich gevestigd aan de Mgr. Nolenslaan of ze maken al moeilijkheden. Volgens de lidmaten van De Deur leidt de nieuwbouw van tweehonderd woningen tot hinder en overlast. Ze vrezen meer schaduw, wat vreemd is voor een kerkgenootschap, bestaande uit vrome lui die juist het Licht gezien hebben. Ook wordt het uitzicht belemmerd, alsof het niet juist het ongeloof is dat uitzicht belemmert. Tenslotte vreest De Deur parkeeroverlast. Meestal is dat omgekeerd. Als ergens een moskee gepland wordt, komt steevast de buurt in opstand omdat men vreest dat de gelovigen voor de vrijdagdienst de ruimte langs de stoepen van de omliggende straten in beslag nemen. Nu eisen gelovigen voor zich parkeerruimte op ten koste van bewoners. Daarom mogen er geen tweehonderd nieuwe buren komen. Om dat zeker te stellen, zijn De Deur en pastoor Majoor in beroep gegaan bij de Raad van State.

De gedachten gaan uit naar Jozef en Maria, die geen plaats vonden in de herberg.

Volgens De Deur zal men het koninkrijk der Hemelen alleen binnengaan door het Geloof. Voor liefde is duidelijk geen plaats bij deze hinderlijke kerkgangers die meteen een soort monopolie op de omgeving opeisen, kort nadat ze hun nieuwe gebedsruimte in gebruik hebben genomen. De Deur, jawel. De deur voor anderen dichtgooien, daar zijn ze goed in. 

Ik heb er geen respect voor.