Categorieën

Service

Delfland gaat extra investeren in waterkwaliteit

Delfland gaat extra investeren in waterkwaliteit
Nieuws

Delfland gaat extra investeren in waterkwaliteit

  • Redactie
  • 26-05-2023
  • Nieuws
Delfland gaat extra investeren in waterkwaliteit

De opstellers van 'Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer'; foto: Delfland


DELFT - De onderhandelaars van de fracties in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland die een coalitie willen vormen, hebben daar gisteren een akkoord over bereikt.

BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen gaan het nieuwe college, het dagelijks bestuur vormen. Zij worden daarin gesteund door de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21. Titel van het op papier gezette akkoord: ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel, zo laat Delfland in een aankondiging weten.
 
Eind 2027 moet het watersysteem van Delfland aan de vereisten van waterkwaliteit voldoen. Delfland werkt er naar eigen zeggen hard aan om dit te bereiken. "Aanvullend is een grotere en deels andere inspanning nodig. Bijvoorbeeld door extra te investeren in handhaving, participatie en nieuwe werkwijzen in de waterketen. Deze hogere ambities en te bereiken doelstellingen markeren een trendbreuk."

Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven. Vanwege noodzakelijke grote investeringen in onder meer de nieuwbouw van waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen, neemt Delfland tijdelijk een hogere schuld dan de norm die het wil aanhouden, voor lief.

Over klimaatadaptatie en de waterkwantiteit stelt het nieuwe college: "Wij zetten ons in voor de beste leefomgeving voor inwoners, nu én in de toekomst. We willen voorkomen dat onze regio in een situatie komt waarin we ons niet meer (eenvoudig) kunnen aanpassen. Dit kan door de bestaande omgeving aan te passen, bij nieuwe ontwik- kelingen toekomstbestendige (locatie)keuzes te maken en door klimaatbestendig te bouwen. Zo werken we aan een systeem dat te veel en te weinig water beter aan kan én houden we rekening met een stijgende zeespiegel. Een klimaatadaptieve groenblauwe omge- ving draagt ook bij aan leefbaarheid, gezondheid en biodiversiteit. Wij beseffen dat Delfland dit niet alleen kan. Iedereen moet aan de slag."

Het nieuwe college van Delfland bestaat dus uit vier bestuurders. BBB (met Robert Tieman), VVD (Peter Ouwendijk), CDA/CU-SGP (Manita Koop) en Natuurterreinen (Stijn van Boxmeer) zijn vertegenwoordigd. Zij worden voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering van donderdag 1 juni.