Categorieën

Service

Drie Wiltonflats voor seniorenhuisvesting

Drie Wiltonflats voor seniorenhuisvesting
Wonen

Drie Wiltonflats voor seniorenhuisvesting

  • Kor Kegel
  • 18-12-2019
  • Wonen
Drie Wiltonflats voor seniorenhuisvesting

SCHIEDAM – Niet de Vijfsluizenflat en de Wilhelminaflat worden geschikt gemaakt voor senioren, maar wel flatgebouwen aan de Parkweg, Burgemeester Honnerlage Gretelaan en Noordvestsingel. Het misverstand was vrijdag ontstaan door het gebruik van de benaming Wiltonflats. Ten onrechte werd verondersteld dat de gemeente er de twee flatgebouwen aan de Vlaardingerdijk mee bedoelde, omdat ze staan tegenover de vroegere dok- en scheepswerfmaatschappij Wilton-Fijenoord.

Maar in het onvolprezen straatnamenboek van Wim P. Rook staan de Wiltonflats omschreven als flatgebouwen aan de P.J. Troelstralaan, Parkweg en Noordvestsingel. In 1945 was er grote woningnood en Wilton-Fijenoord had een tekort aan fabrieksarbeiders. Deze konden alleen worden aangetrokken als ze ook huisvesting kregen. De werf kreeg in de jaren na 1948 de beschikking over net opgeleverde flats, eerst aan de P.J. Troelstralaan en later ook elders in de zich ontwikkelende wijk Nieuwland.

Volgens een nadere toelichting van de gemeente Schiedam werden de flats in opdracht van WF gebouwd en zijn de laatste in 1960 opgeleverd. Ze waren in bezit van het pensioenfonds van Wilton. Eind jaren tachtig zijn de flats overgedragen aan het Gemeentelijk Woningbeheer. Toen dat in 1996 werd geprivatiseerd kwamen de flats bij woningstichting Noordvest en na de fusie met Woningbouwvereniging Schiedam bij de in 1999 ontstane corporatie Woonplus Schiedam.

De gemeente verstrekt de volgende adressen: Noordvestsingel 9-71, Parkweg 340-400 en Burgemeester Honnerlage Gretelaan 95-157. Dat zijn de flatgebouwen die in de brief van burgemeester en wethouders over de prestatieafspraken met Woonplus en huurdersorganisatie HOW worden omschreven als de Wiltonflats. Deze flatgebouwen worden de komende jaren geleidelijk geschikt gemaakt voor seniorenhuisvesting – wat ze voor een deel praktisch al zijn. De uitwerking en voorbereiding staat gepland in 2020 en de uitvoering in 2021. Hiermee wordt het eerder dit jaar ondertekende Pact Wonen en Zorg verankerd in de afspraken tussen gemeente, Woonplus en HOW. Woonplus krijgt de ruimte om driehonderd seniorenwoningen te realiseren.

Deze rechtzetting van wat vrijdag op Schiedam24 stond kunnen we toeschrijven aan Leon Boer, die er melding van maakte dat het niet om de Wilhelminaflat en de Vijfsluizenflat kan gaan, omdat Woonplus – toen nog woningstichting Noordvest – sinds 1997 niets meer met deze flats te maken heeft. Noordvest begon er een deel van de woningvoorraad te verkopen. Inmiddels is de helft van de appartementen in bezit van particulieren.

Zie dit artikel-met-fouten van vorige week.