Categorieën

Service

DSW krijgt claim op frauderend thuiszorgbedrijf deels toegewezen

DSW krijgt claim op frauderend thuiszorgbedrijf deels toegewezen
Nieuws

DSW krijgt claim op frauderend thuiszorgbedrijf deels toegewezen

  • Redactie
  • 07-01-2021
  • Nieuws
DSW krijgt claim op frauderend thuiszorgbedrijf deels toegewezen

DSW-bestuurder Aad de Groot in gesprek met een journalist van Pointer over de declaraties van Naborgh; beeld: stills uit de uitzending van Pointer in juni 2019.


SCHIEDAM - Honderdveertigduizend euro moeten de bestuurders van Thuiszorg Naborgh terugbetalen aan DSW. Daartoe veroordeelde de Rotterdamse rechtbank de drie in een zaak die door de Schiedamse ziektekostenverzekeraar was aangespannen.

Na een eerder tussenvonnis, waarin het onrechtmatige handelen van de thuiszorgorganisatie was vastgesteld, sprak de rechter zich deze week uit over het schadebedrag. Naborgh moet ook opdraaien voor de kosten die DSW heeft gemaakt, inclusief rente een kleine achttienduizend euro. Ook voor de gerechtelijke kosten draait het op.

De Rotterdamse Shanna Naborgh, toen een jonge twintiger, richtte in 2015 Thuiszorg Naborgh op. In korte tijd werd ze miljonair, onder meer door een jaarsalaris van 240 duizend euro en een dividenduitkering van 1 miljoen euro. Samen met twee anderen vormde zij het bestuur van het thuiszorgbedrijf.

Thuiszorg Naborgh werd door DSW gemaand omdat het in 2018 en 2019 onrechtmatige en te hoge declaraties indiende bij de verzekeraar. Journalistiek onderzoek van het tv-programma Pointer, Reporter Radio (beide van Kro-Ncrv) en website Follow The Money bracht de hoge declaraties aan het licht. DSW zette daarop vragenlijsten uit bij verzekerden die klant waren bij Naborgh om de hoogte van de geleden schade in kaart te brengen en kwam tot een claim van 175.000 euro.

De declaraties werden door Naborgh onder meer ingediend voor zorg die nooit werd geleverd of werd geleverd door mensen zonder de vereiste kwalificaties. In het vonnis deze week stelde de rechter de hoogte van het terug te betalen bedrag vast.

In de uitspraak stelt de rechtbank dat met de aangeleverde cijfers, zoals hieronder in te zien, is in te schatten welk deel van de bij DSW gedeclareerde zorg daadwerkelijk is verleend. "Waar sprake is van een bandbreedte in het aantal te verwachten uren zorg per week, hanteert de rechtbank het midden daarvan." De rechtbank heeft vervolgens berekend welk percentage van de gedeclareerde zorg, gelet op de resultaten van het onderzoek van DSW, vermoedelijk daadwerkelijk is verleend. Deze percentages zijn weergegeven in de vierde kolom van de tabel. "De rechtbank schat dat Naborgh 41,32 procent van de door haar in 2018 en 2019 bij DSW gedeclareerde zorg, daadwerkelijk heeft verleend", aldus het vonnis.

De rechtbank zegt dat niet in te schatten valt welk deel van de zorg is verleend door onbevoegd en/of onbekwaam personeel (en om die reden niet voor vergoeding in aanmerking komt). “Dit komt voor rekening en risico van de gedaagde nu zij structureel onrechtmatig heeft gehandeld jegens DSW en naar volgt uit haar stellingen niet heeft voldaan aan haar bewaarplicht.” ‘Alles afwegend’ stelt de rechtbank het percentage aan verleende zorg door onbevoegd en/of onbekwaam personeel op vijftig.

“Het voorgaande leidt tot de slotsom dat naar schatting 20,66 procent (41,32 procent van 50 procent) van de door gedaagde in 2018 en 2019 bij DSW gedeclareerde zorg voor vergoeding in aanmerking komt en de resterende 79,34 procent niet.” Zo komt de rechtbank tot het bedrag van € 139.692,11.

Thuiszorg Naborgh bestaat alleen nog op papier. De naamgeefster van het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de frauduleuze declaraties; de mede-bestuurders zijn uit hoofde van hun functie mede-aansprakelijk. De rechter oordeelt ook dat de verkoop van de eigen woning van de vrouw in Rotterdam-Zuid ongedaan moet worden gemaakt; zij had het huis in september, samen met andere roerende zaken, voor 360.000 euro verkocht aan haar vader. Naar de rechter meent gebeurde dit om niet op te hoeven draaien voor de claim van DSW. Doordat het huis op haar naam blijft, is er nu wel een manier op het geld op haar te verhalen. Het geld moet binnen twee weken betaald zijn, aldus de rechter.