Categorieën

Service

Een vlek op het blazoen van het college

Een vlek op het blazoen van het college
Gezond

Een vlek op het blazoen van het college

  • Han van der Horst
  • 15-11-2020
  • Gezond
Een vlek op het blazoen van het college

COLUMN - De meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt een motie om de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting in te trekken zodra dat financieel mogelijk is. Ook moet er dan meteen een einde komen aan de bezuiniging op de tegemoetkoming meerkosten in het kader van de zorg voor Schiedammers met een laag inkomen.

Ik geef jullie op een briefje: dat kan voorlopig niet. Papier is geduldig. Vergeetachtigheid karakteriseert de politiek, ook de plaatselijke.

Eerst een belangrijk feit: de rijksoverheid heeft alle gemeentebesturen van Nederland met de rug tegen de muur gezet. Tegenover steeds weer nieuwe taken stonden minder subsidies, bijvoorbeeld uit het Gemeentefonds. De burgemeesters en wethouders moeten zelf maar uitzoeken hoe zij de eindjes aan elkaar knopen. Dat kunnen en mogen ze eigenlijk alleen maar door het verhogen van de gemeentelijke belastingen en tarieven alsmede door bezuinigingen. In het algemeen kiest het plaatselijk bestuur dan voor een mix. Zo ook in Schiedam

Dat de Onroerend Zaak Belasting werd verhoogd, is misschien nog tot daaraan toe. Het is zuur maar zal voor de meeste belastingbetalers niet echt bijten. Anders ligt het met de bezuiniging op de meerkosten zorg voor Schiedammers met een laag inkomen. Dat is een steuntje in de rug voor chronisch zieken van elke leeftijd, die voor hoge zorgkosten staan. Alleen een goed verdienende partner of een behoorlijk pensioen vrijwaren je dan voor een schraal bestaan op de rand van de armoede. De meeste Schiedammers met een chronische kwaal zijn niet in staat een full time baan te vervullen. Dat komt door die ziekte. Zo worden ze de armoede in geduwd. Dat gemeentelijk steuntje is de rug is dan een wezenlijk wapen in hun continue strijd om het financiële plaatje iedere keer weer nog net rond te krijgen. Dat daarop bezuinigd wordt, is een zware klap voor de zwakste stadgenoten.

Juist in deze tijden van Corona horen zij de allerlaatsten te zijn op wie wordt bezuinigd. Wat nu gebeurt, is geen manier van doen. Het is een vlek op het blazoen van het college. Het belooft weinig goeds voor de toekomst van alle Schiedammers zonder reserves. Dat zijn er veel.

In plaats van gratuite moties op tafel te leggen had de raadsmeerderheid er beter aan gedaan de Schiedammers met de allerzwakste positie in de maatschappij uit de wind te houden.