Categorieën

Service

Energietoeslag 2023 wordt deze maand uitgekeerd

Energietoeslag 2023 wordt deze maand uitgekeerd
Nieuws

Energietoeslag 2023 wordt deze maand uitgekeerd

  • Redactie
  • 12-10-2023
  • Nieuws
Energietoeslag 2023 wordt deze maand uitgekeerd


SCHIEDAM - De energietoeslag 2023 wordt nog deze maand automatisch uitgekeerd aan Schiedammers met een bijstandsuitkering en aan wie het afgelopen jaar de Individuele Inkomenstoeslag heeft ontvangen. Dat maakt de gemeente Schiedam bekend.

Schiedam maakt het mogelijk dat ook jongeren van achttien, negentien en twintig jaar en studenten die op zichzelf wonen én een energiecontract op hun naam hebben staan, de toeslag krijgen.

De energietoeslag 2023 is op 3 oktober ten langen leste vastgesteld door de Eerste Kamer. Wethouder Petra Zwang van gemeente Schiedam is opgelucht dat de toeslag van dertienhonderd euro uitgekeerd kan worden. “Veel inwoners hebben het helaas nog steeds lastig met de hoge inflatie, de dure boodschappen en de hoge energiekosten. De energietoeslag willen wij daarom zo snel als mogelijk gaan uitbetalen.”

Voor een deel van de inwoners van Schiedam wordt de toeslag automatisch overgemaakt, een ander deel moet er een aanvraag voor indienen. Wie op 1 oktober een bijstandsuitkering via Stroomopwaarts ontvangt, hoeft niets te doen. Deze inwoners ontvangen de energietoeslag 2023 automatisch voor 1 november. Dat geldt ook voor Schiedammers die de in de laatste twaalf maanden de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) hebben ontvangen.

Schiedam maakt het mogelijk dat ook jongeren van achttien, negentien en twintig jaar en studenten die op zichzelf wonen én een energiecontract op hun naam hebben staan de toeslag krijgen. Vanaf half december kunnen ze daarvoor een aanvraag indienen via de website van Stroomopwaarts. “Ook deze groepen hebben het zwaar. Vorig jaar hebben we ook de toeslag voor ze mogelijk gemaakt en dat doen we nu weer”, vertelt wethouder Zwang.

Jongeren die recht hebben op de energietoeslag, krijgen dertienhonderd euro in één keer uitgekeerd. Uitwonende studenten ontvangen een energietoeslag van negenhonderd euro. Zij ontvangen daarnaast ook vierhonderd euro via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), zodat de totale energietoeslag in 2023 ook voor hen op dertienhonderd euro uitkomt.

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben aangevraagd en ontvangen, hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag 2023. Stroomopwaarts controleert of deze inwoners voldoen aan de voorwaarden. De inwoners die hieraan voldoen ontvangen een brief. Stroomopwaarts deelt in de brief welk bankrekeningnummer bekend is. Wanneer het bankrekeningnummer gewijzigd is, dan kan dit doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat deze inwoners de energietoeslag 2023 automatisch voor 1 december ontvangen.

Half december komt het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts. Dit formulier is voor iedere inwoner van Schiedam die denkt recht te hebben op de toeslag en deze niet automatisch heeft ontvangen. Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan tot 30 juni 2024.