Categorieën

Service

Fors meer kinderen profiteren van Leergeld en Jeugdfonds

Fors meer kinderen profiteren van Leergeld en Jeugdfonds
Onderwijs

Fors meer kinderen profiteren van Leergeld en Jeugdfonds

  • Redactie
  • 20-07-2023
  • Onderwijs
Fors meer kinderen profiteren van Leergeld en Jeugdfonds

Foto: De Schiedammer Online


SCHIEDAM -  Het aandeel Schiedamse kinderen dat een beroep doet op Stichting Leergeld is in 2022 gestegen tot 78 procent van de doelgroep. Aan het begin van dat jaar werd nog voor 69 procent van de kinderen in armoede een bijdrage uit deze regeling aangevraagd.

Ook op het Jeugdfonds Sport en Cultuur werd afgelopen jaar een veel groter beroep gedaan. Hier deed 38 procent van de kinderen uit gezinnen in de stad met beperkte middelen een beroep op, tegen 31 procent aan het begin van het jaar. 

Die ‘grote groei’ is een gevolg van een actieve aanpak, zo stelt Stroomopwaarts, verantwoordelijk voor de uitvoering van armoederegelingen in de stad. Omdat ‘het belang van deelname aan school, sport en cultuur belangrijk is voor de ontwikkkeling van een kind’, schreef Stroomopwaarts afgelopen november ‘huis-aan-huis’ gezinnen met kinderen aan. “De reacties op deze actie vanuit zowel de ontvangers als het maatschappelijk middenveld waren zeer positief.” Niet alleen ouders, maar ook scholen of andere ‘intermediairs’ kunnen aanvragen doen.

Overigens blijft het gebruik van de beide regelingen in Schiedam achter bij dat in Vlaardingen en Maassluis. In Vlaardingen steeg het gebruik van de mogelijkheden van Stichting Leergeld van 86 naar 88 procent, dat van het Jeugdfonds Sport en Cultuur van dertig naar 37 procent. Daarmee is het laatste fonds vergelijkbaar gezocht als in Schiedam. In Maassluis is dat niet zo heel veel anders, voor wat betreft het Jeugdfonds Sport en Cultuur, dat daar nu door 41 procent van de kinderen wordt benut. Wel is het verschil ten opzichte van Schiedam groot voor wat betreft Stichting Leergeld: 99 procent van de kinderen maakt daar nu gebruik van (was 93 procent begin 2022).

In de drie steden is het Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, een van de 113 Leergeldstichtingen in Nederland die de aanvragen voor financiële bijstand voor kinderen inneemt. Een bijdrage aanvragen kan bijvoorbeeld voor schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur verzorgt middelen zodat kinderen 'de weg naar voetbal, dansen, judo, muziekles, hiphop kortom: de club' kunnen vinden. Het fonds voorzag afgelopen jaar 77.309 kinderen in Nederland van bijstand om deelname aan sport of cultuur te kunnen betalen. Het jeugdfonds sponsort ook bijeenkomsten, lessen en workshops, zoals die op de foto hierboven bij OBS De Singel bij het gemaal aan de Marconistraat.

Stroomopwaarts geeft bij genoemde percentages overigens nog wel een 'maar': "Het bereik is gemeten aan de hand van de beschikbare cijfers van 2020 van het CBS. Meer recente cijfers van kinderen in armoede in de MVS-gemeenten zijn niet voorhanden. De daadwerkelijk realisatie kan om deze reden afwijken."

Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →