Categorieën

Service

Schiedam wil harde aanpak raddraaiers

Schiedam wil harde aanpak raddraaiers
Nieuws

Schiedam wil harde aanpak raddraaiers

  • Redactie
  • 21-12-2023
  • Nieuws
Schiedam wil harde aanpak raddraaiers

Beeld van oudjaarsdag 2021; foto: Flashphoto


SCHIEDAM - Van hulpverleners en hulpdiensten blijf je af. Het hen onmogelijk maken om te werken wordt tijdens de komende jaarwisseling niet getolereerd. Dat laat burgemeester Jules Bijl de gemeenteraad weten.

"Het kan niet zo zijn dat de hulpdiensten worden belemmerd tijdens het blussen van een brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood. Bij agressief gedrag of geweld tegen medewerkers en/of hulpverleners zal aangifte worden gedaan", zo kondigt Bijl aan.

"Met goede voorbereidingen, preventieve maatregelen en de inzet van extra personeel doen we er alles aan om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen", aldus Bijl over de komende dagen rond de overgang naar 2024. Bepalend wordt volgens hem manier waarop de verschillende diensten en organisaties samen zullen werken. "Daarbij passen we een zero-tolerance-beleid toe bij geweld tegen of belemmering van hulpverleners en hulpdiensten. Ons doel blijft het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling door het tegengaan van verstoringen van de openbare orde en het voorkomen van onveilige situaties."

Belangrijke factor daarbij is het verbod om vuurwerk af te steken, dat dit jaar in de stad weer van kracht is. "Verder geldt in heel Schiedam een samenscholingsverbod, zoals opgenomen in de algemene plaatselijke verordening. "Bij ernstige vrees of dreiging van ongeregeldheden of verstoring van de openbare orde zal hierop worden gehandhaafd", aldus Bijl.

De stad neemt een scala aan preventieve maatregelen voor een ordelijk verloop van oud en nieuw. Bijl somt ze in zijn schrijven op:
* Inwoners van verschillende wijken worden als ‘ogen en oren’ betrokken bij de aanpak.
* Via wijkontwikkeling zijn bewoners geïnformeerd over de regels rondom de jaarwisseling en waar ze (vuurwerk)overlast en gevaarlijke situaties kunnen melden.
* Inwoners die zich als ‘ogen en oren’ hebben opgegeven worden tussen kerst en oud en nieuw benaderd door de gemeente over eventuele overlast in hun wijk.
* Om vernielingen tegen te gaan worden naar aanleiding van meldingen afvalbakken afgesloten of verwijderd. In week 50 zal worden gestart met de parken, pleinen en hotspots. In week 51 volgt de rest.
* Om vernielingen tegen te gaan worden kwetsbare onderdelen van en enkele speeltoestellen tijdelijk verwijderd en/of speelveldjes (indien mogelijk) ontoegankelijk gemaakt.
* Om vernielingen tegen te gaan worden parkeerautomaten van 27 december tot 2 januari afgesloten.
* Naast de huidige camera’s worden op verschillende plekken extra tijdelijke camera’s geplaatst. Deze camera’s kunnen door de politie en team Toezicht & Handhaving worden uitgelezen.
* In de aanloop naar de jaarwisseling zijn er ambulant jongerenwerkers aanwezig rondom hotspotlocaties.
* In aanloop naar de jaarwisseling zal een droneteam worden ingezet om vanuit de lucht brandbare opgeslagen materialen op te sporen.
* Vreugdevuren, vuurtonnen en kerstboomverbrandingen zijn niet toegestaan.
* Er is een multidisciplinair team aanwezig, bestaande uit een combinatie van politie, brandweer en een crisismanager van de gemeente in samenwerking met Irado.
* Potentiële raddraaiers ontvangen persoonlijk een waarschuwingsbrief met het doel hen ervan te weerhouden strafbare feiten te plegen.

Bijl: "We verwachten dat de jaarwisseling met dit brede palet aan maatregelen op een feestelijke en ordelijke wijze zal verlopen. Desondanks zijn de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om, mocht dat nodig zijn, in te grijpen."