Categorieën

Service

Groen Links hekelt strenge eisen voedselbank

Groen Links hekelt strenge eisen voedselbank
Wonen

Groen Links hekelt strenge eisen voedselbank

  • Redactie
  • 27-09-2017
  • Wonen
Groen Links hekelt strenge eisen voedselbank

De vrijwilligers en enkele Groen Linksvertegenwoordigers 'op' de tuin

SCHIEDAM - De Schiedamse fractie van Groen Links zal binnenkort bij het gemeentebestuur de problemen aankaarten die de partij constateert bij de verdeling van voedsel onder mensen die dit goed kunnen gebruiken.

Volgens de fractie is het aantal pakketten dat de Voedselbank in Schiedam verdeelt, afgelopen tijd teruggelopen van 225 tot 160. Die teruggang kan zijn toe te schrijven aan verbeterde financiële omstandigheden in de huishoudens die een beroep doen op de Voedselbank. Maar ook de strenge regels kunnen debet zijn.

Want in Nederland geldt de norm dat gezinnen en anderen niet langer dan drie jaar een beroep kunnen doen op de Voedselbank. Dit is, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken, omdat de ondersteuning bedoeld is 'om mensen de tijd te geven de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien'. "Voedselbanken bieden noodhulp. De drie jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn."

Groen Links zet daar vraagtekens bij. In de praktijk blijkt dat her en der in het land die termijn minder hard wordt gehanteerd. In Schiedam en Rotterdam (waar de Schiedamse pakketten worden samengesteld) houden de beoordelaars van de aanvragen echter streng vast aan de driejaarstermijn. De fractie gaat de discussie aanzwengelen of streng op een maximale termijn moet worden toegezien, of dat mensen blijvend voor pakketten en verse groenten en fruit in aanmerking komen.

Vandaag tracteerde Groen Links de vrijwilligers van de voedseltuin De Wibaut op een taart, als teken van dankbaarheid voor het vele werk dat daar door een vijftiental vrijwilligers wordt verricht. Ook op Vijfsluizen  en in Groenoord zijn zogenaamde groepen bezig met het verbouwen van verse groenten en fruit ten faveure van de Voedselbank.