Categorieën

Service

Met vrijwilligerspas shoppen, oké, maar waarom dat dure onderzoek?

Met vrijwilligerspas shoppen, oké, maar waarom dat dure onderzoek?
Nieuws

Met vrijwilligerspas shoppen, oké, maar waarom dat dure onderzoek?

  • Kor Kegel
  • 27-01-2021
  • Nieuws
Met vrijwilligerspas shoppen, oké, maar waarom dat dure onderzoek?

Monique Rotteveel is niet tevreden over de beantwoording


SCHIEDAM – Anderhalve maand wachten op de beantwoording van je schriftelijke vragen en dan merken dat het college van burgemeester en wethouders gewoon een paar vragen niet beantwoordt… Monique Rotteveel valt van haar stoel. Ze wil alsnog weten waarom het college vorig jaar een duur onderzoek hield naar de vrijwilligerswaardering zonder daarover eerst met de gemeenteraad te overleggen.  

Ze heeft vanmiddag direct contact opgenomen met de griffie van de gemeenteraad dat ze zeer ontevreden is over de onvolledige beantwoording. En ze heeft wethouder Patricia van Aaken laten weten dat als ze niet heel gauw alsnog antwoord krijgt, ze het op de agenda van de gemeenteraad laat zetten. Ze wil namelijk duidelijkheid en daar heeft Monique Rotteveel nu lang genoeg op moeten wachten, vindt ze.  

Ze is raadslid namens Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) en stelde haar schriftelijke vragen op zaterdag 12 december. Na een paar dagen kreeg ze de reactie dat het kerstreces was en dat de coronacrisis alle aandacht vroeg, kortom, dat de beantwoording wel een poosje kon duren. Maar, zegt Rotteveel, een paar andere fracties die over andere zaken schriftelijke vragen stelden, zelfs op donderdag 24 december nog, kregen twee weken geleden al antwoord. 
En dan komen de antwoorden eindelijk en wordt er doodleuk voorbijgegaan aan waar ze zowat het meest benieuwd naar was: waarom betaalde het college een onderzoeksbureau veel geld voor onderzoek waarvoor best eerst een oplossing met de gemeenteraad en de Schiedamse vrijwilligersorganisaties kon worden gezocht?  

Uit de beantwoording blijkt dat het college niet terug wil naar de beloning van vrijwilligers met proosjes (een officieuze munt, te besteden in een aantal winkels) maar dat een vrijwilligerspas het meest op prijs wordt gesteld. Met de pas kan worden geshopt op de website schiedambedankt.nl  

Het college antwoordt in algemene zin: “De inzet van de vrijwilligers is voor ons zeer waardevol. Wij vinden het daarom belangrijk om onze vrijwilligers goed te ondersteunen via onze servicepunt Vrijwilligers. Aan het einde van het jaar willen we onze vrijwilligers altijd graag bedanken en extra in het zonnetje zetten via onze vrijwilligerswaardering. De afgelopen jaren hebben we dat op verschillende manieren vormgegeven. Helaas hebben we moeten constateren, dat de uitgaven voor de vrijwilligerswaardering alleen maar toenam. Om iedereen te kunnen blijven waarderen was een andere vorm van waarderen noodzakelijk. Door andere vormen van waarderen in te zetten hebben we ook geprobeerd tegemoet te komen aan de diversiteit van de vrijwilligers. Zo konden we iedereen bereiken en dus ook waarderen. Tegelijkertijd bleef de uitdaging bestaan om met bestaande middelen alle vrijwilligers te waarderen.” 

“Het onderzoek had als uitgangspunt: vrijwilligers aan het woord en breder dan alleen over de vrijwilligerswaardering. Ook is gekeken hoe de vrijwilligers worden ondersteund en hoe het beleid omtrent vrijwilligers is ingebed. Dit onderzoek is gedaan door vrijwilligers, organisaties en raadsleden erbij te betrekken. In het onderzoek is ook gekeken naar de vrijwilligerswaardering en hoe vrijwilligers en organisaties daar tegenover staan.”  

Het college stelt voorop dat vrijwilligers vanuit een intrinsieke motivatie vrijwilligerswerk doen. Zij doen het niet om er iets voor terug te krijgen. Zij hechten dan ook minder waarde aan de vorm van de waardering, maar ze stellen erkenning en waardering vanuit de gemeente zeer op prijs – en dan wel liefst in een zichtbare en concrete vorm. 
Het merendeel van de vrijwilligers en de organisaties ziet en waardeert de ondersteuning vanuit de gemeente. Vrijwilligers vinden waardering belangrijker dan beloning. Vrijwilligers hebben aangegeven dat waardering door middel van een vrijwilligerspas op hun steun kan rekenen. Het college: “We willen die mogelijkheid dan ook uitbreiden, ook in overleg met Vlaardingen. Ook is er aangegeven dat men liever zelf een waardering wil kiezen; bijvoorbeeld door middel van een website zoals deze voor 2020 is opgezet.”  

Het college heeft naar aanleiding van het onderzoek gekozen voor een laagdrempelige toegang, zodat alle vrijwilligers in Schiedam zich makkelijk kunnen aanmelden. Er is onderzoek gedaan naar de methoden die andere gemeenten gebruiken om vrijwilligers te waarderen en ook is er met een panel van Schiedamse vrijwilligers gesproken. Hieruit kwam naar voren dat een website aan de eisen en wensen voldoet. De gemeente gaf het Schiedamse bedrijf Twee opdracht om de website te ontwikkelen à 1851 euro inclusief omzetbelasting. Voor de website is gebruik gemaakt van een module (plug-in) die door de gemeente Utrecht gratis ter beschikking is gesteld. Het servicepunt Vrijwilligers heeft getest of de functionaliteiten van de website werkten. Daarbij is de keuze gemaakt om de waardering laagdrempelig aan te bieden, “omdat we in de stad ook veel ongeorganiseerde vrijwilligers hebben: inwoners die iets doen voor een ander zonder dat daar direct een organisatie bij betrokken is.” 

Voor de uitvoering van het onderzoek koos het college er bewust voor om het met de vrijwilligers te doen. Vrijwilligers hebben aangegeven dat waardering door middel van een vrijwilligerspas op hun steun kan rekenen. Terugkeer van de proosjes zou dan niet nodig zijn. Ook is aangegeven dat men liever een waardering wil kiezen, bijvoorbeeld via een website. 

Dit jaar gaat de gemeente met een klankbordgroep van vrijwilligers verder met de uitwerking van de meest gepaste waardering.

Lees ook dit artikel over de moeilijke weg die het bedanken van de Schiedamse vrijwilligers de afgelopen tijd is gegaan.