Categorieën

Service

Natuurbeschermers maken bezwaar tegen achterstallig onderhoud

Natuurbeschermers maken bezwaar tegen achterstallig onderhoud
Nieuws

Natuurbeschermers maken bezwaar tegen achterstallig onderhoud

  • Redactie
  • 28-05-2024
  • Nieuws
Natuurbeschermers maken bezwaar tegen achterstallig onderhoud

Foto: Paul Meuldijk


SCHIEDAM - Natuurlijk Delfland maakt bezwaar tegen het achterstallig onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden 'om de steden in Zuid-Holland. Dat laat de afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging weten middels een schrijven aan het provinciebestuur.

Het gaat met name om de natuur- en recreatiegebieden die de provincie met de programma's Randstadgroenstructuur en Recreatie om de Stad (RodS) heeft aangelegd vanaf de jaren 80, zo schrijft Natuurlijk Delfland. "U heeft toen ook de financiering geregeld en was als oprichter en deelnemer actief betrokken bij de natuur- en recreatieschappen die het beheer en onderhoud verzorgen. U heeft zich vervolgens vanaf 2010 teruggetrokken uit de recreatieschappen en tegelijkertijd de financiële ondersteuning teruggebracht naar veertig procent. Die financiële ondersteuning heeft u nu verder gereduceerd naar 25 procent."

Die bezuiniging neemt Natuurlijk Delfland de provincie kwalijk. Het stelt dat Gedeputeerde en Provinciale Staten een voorbeeld kunnen nemen aan die in Friesland. Die heeft 'de financiële ondersteuning voor beheer en onderhoud opgevoerd naar honderd procent'. 

De natuurvereniging springt voor het groen in onze regio op de bres omdat het natuurbeheer in haar ogen 'niet nog goedkoper kan'. "Samen met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert werken wij met onze 250 vrijwilligers aan het instandhouden van hoogstamboomgaarden, knotwilgensingels, een eendenkooi en wilgengriendje, geriefhoutbosjes, vlinderbiotopen en boerenerven. Wij rekenen hier aan Staatsbosbeheer alleen de kosten aan voor koeken, koffie en zagen." Een ander schrijnend voorbeeld is volgens Natuurlijk Delfland het Ackerdijkse Bos. "Daar krijgt Staatsbosbeheer helemaal geen financiering voor het onderhoud. Wij hebben in arren moede samen met het World Art Centre en boer Arie van den Berg van de Ackerdijkse Hoeve een coöperatie opgericht om voor een habbekrats het onderhoud voor SBB te verzorgen. Het grootste deel van het onderhoud gebeurt gratis." Een voorbeeld van het werk dat in het natuurgebiedje langs de A13 wordt verzorgt is het uitsteken van de invasieve en voor kinderen levensgevaarlijke reuzenberenklauw. Dat is volgens Natuur Delfland 'een op zich onopvallend stukje onderhoudswerk'. "Maar stel je voor dat wij dat in dit bos niet zouden doen. Dan zou binnen de kortste keren het hele bos vol staan met reuzenberenklauw en daarmee ontoegankelijk zijn geworden, in elk geval voor kinderen."

Volgens Natuurlijk Delfland legt de provincie de verkeerde prioriteiten. "Wel 250.000 huizen erbij bouwen en dan tegelijkertijd bezuinigen op recreatie en natuur. Terwijl Zuid-Holland de provincie is met de minste natuur van Nederland." Iedere Zuid-Hollander beschikt over 53m2 groen in zijn provincie; landelijk is dat gemiddeld 281 m2. "Zuid-Holland heeft acht procent natuur en het Zuid-Hollands Landschap voert terecht actie om dat minstens naar tien procent te krijgen." Maar dat lijkt nog van geen kanten. "Het bestuurdersmagazine Binnenlands Bestuur meldt dat Zuid-Holland de grootste achteruitgang in natuur en bos in de afgelopen tien jaar kende: zestig vierkante kilometer", zo citeert Natuurlijk Delfland. "Er moet niet alleen geld bij voor beheer en onderhoud van de bestaande natuur. Er moet daarnaast hetzelfde bedrag bij (drie miljoen) voor nieuwe natuur. Neem een voorbeeld aan de provincie Friesland!"

Natuurlijk Delfland is 'al vanaf het begin van de herstructurering van Midden-Delfland' daar actief bij betrokken. "Eerst als partner van uw voormalige dienst Groenservice Zuid-Holland en na de overname van GZH door Staatsbosbeheer in 2010 als partner van Staatsbosbeheer." Dat geeft de natuurvereniging naar eigen zeggen de legitimiteit om het provinciebestuur aan te spreken over de achterblijvende budgetten voor het groenbehoud in de regio.