Categorieën

Service

Nieuwe opleiding van start met werken en leren

Nieuwe opleiding van start met werken en leren
Onderwijs

Nieuwe opleiding van start met werken en leren

  • Advertorial
  • 14-02-2022
  • Onderwijs
Nieuwe opleiding van start met werken en leren

Het gaat om een tweejarige opleiding, gericht op werken en leren; foto: Lentiz


SCHIEDAM - De nieuwe BBL-opleiding 'Inspecteur Leefomgeving op niveau vier+' gaat per september van start bij Lentiz MBO LIFE College.

Het gaat om een tweejarige opleiding, gericht op werken en leren. Dit initiatief is ontstaan op advies van de Beroepenveld Commissie en aangesloten bedrijven, gekoppeld aan de huidige mbo BOL-studie 'Inspecteur Leefomgeving' vier+.

Met de toevoeging van de BBL-opleiding wordt de flexibele instroom van werkzoekenden en de doorstroom van het huidig personeel in de regio verder mogelijk gemaakt, op vraag van de arbeidsmarkt. De huidige BOL-opleiding ‘Inspecteur Leefomgeving’ ging in 2013 van start en wordt nauw samengewerkt met de bedrijven en instellingen in en rondom de lesprogramma’s. Hierdoor heeft de BOL-opleiding succesvolle resultaten, met instroom op de arbeidsmarkt in het vakgebied of vindt doorstuderen plaats.

Het beroep 'milieu-inspecteur' richt zich op duurzaamheid in een veelzijdige branche, met volop mogelijkheden tot werk. De trend is dat werknemers het steeds belangrijker vinden hoe we met de planeet omgaan. De nieuwe generatie vindt het van belang om bij een bedrijf te werken dat innovatief is én een steentje bijdraagt aan een betere wereld. Tijdens de BBL-opleiding kan de ‘Inspecteur Leefomgeving’ naast het te volgen onderwijs werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, op de afdelingen milieu en/of ruimtelijke ordening en bij waterschappen. Dat geldt ook voor een functie bij ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en omgevingsdiensten.

Het programma vindt plaats in de vorm van online-les in combinatie met onderwijs op de instelling MBO Lentiz LIFE College. De eigen praktijk is uitgangspunt binnen een impactvolle hybride leeromgeving, wat het leren vergemakkelijkt. De gemiddelde duur van het lesprogramma betreft 34 weken per schooljaar.

Lentiz Life College

Parallelweg 401, Schiedam

Meer over Lentiz Life College →