Categorieën

Service

Oogziekenhuis kiest voor nieuwbouw naast Franciscus Gasthuis

Oogziekenhuis kiest voor nieuwbouw naast Franciscus Gasthuis
Gezond

Oogziekenhuis kiest voor nieuwbouw naast Franciscus Gasthuis

  • Advertorial
  • 17-01-2024
  • Gezond
Oogziekenhuis kiest voor nieuwbouw naast Franciscus Gasthuis

Het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest in Rotterdam; foto: Franciscus Gasthuis & Vlietland


SCHIEDAM/ROTTERDAM - De Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft, in afstemming met de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam (CMOR), het besluit genomen tot het uitwerken van de toekomstige huisvesting (op locatie Gasthuis) en intentie tot samenwerking met Franciscus.


De maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van Het Oogziekenhuis Rotterdam, om nóg beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften en wensen van patiënten, vraagt om nieuwe huisvesting. Het Oogziekenhuis gaat zich de komende jaren nog meer richten op de meest complexe oogzorg en onderzoek. Daarnaast blijft het ziekenhuis ook een hoge kwaliteit basiszorg bieden. Dit brede aanbod is onder andere belangrijk voor de opleiding van de toekomstige oogartsen. Ook zorgt de grote patiëntengroep ervoor dat we wetenschappelijk onderzoek kunnen blijven doen om de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren.

Yvonne Koppelman, voorzitter Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis: "We willen de beste oogzorg blijven geven aan onze patiënten in een duurzame omgeving die is toegerust op de toekomstige ontwikkelingen en nog meer gericht is op samenwerking. En dat kan niet in het huidige gebouw aan de Schiedamse Vest. Ook niet met zeer kostbare en ingrijpende verbouwingen."

Het besluit tot nieuwbouw van Het Oogziekenhuis volgt op uitgebreide verkenningen samen met interne en externe stakeholders en adviseurs. Ook de zorgverzekeraars zijn intensief betrokken bij dit traject. De grootste zorgverzekeraars van Het Oogziekenhuis, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en DSW hebben zich positief uitgesproken over het behoud van geconcentreerde oogzorg onder het dak van een zelfstandig categoraal Oogziekenhuis. Zij hebben zich bereid verklaard om de noodzakelijke nieuwe huisvesting financieel te ondersteunen.

Martin Groenenberg, senior manager zorginkoop Zilveren Kruis: "In het Integraal ZorgAkkoord hebben partijen zich gecommitteerd aan het gezamenlijk toewerken naar een toekomstbestendige zorginfrastructuur in de regio. Dat vraagt zorgvuldigheid en goede planvorming. Vanaf het begin zijn er tussen zorgverzekeraars en Het Oogziekenhuis constructieve gesprekken gevoerd met als resultaat een mooie stap richting toekomstbestendige huisvesting, goede samenwerking in de regio en toegankelijke oogzorg."

Tijdens de verkenningen werden door Het Oogziekenhuis met omliggende ziekenhuizen gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van nieuwbouw op locatie. En over de mogelijkheden tot intensivering van samenwerking. Yvonne Koppelman: "In de afgelopen maanden hebben we zeer constructieve en plezierige gesprekken gevoerd met collega-ziekenhuizen in Rotterdam. Daaruit volgden serieuze en hele mooie opties. Het was dan ook zeker geen eenvoudige keuze. Uiteindelijk is de voorkeur uit gegaan naar Franciscus. Ik ben de collega’s van de collega-ziekenhuizen zeer dankbaar voor hun inzet, het meedenken, vertrouwen én geduld. De bestaande goede samenwerking binnen de regio Rijnmond en daar buiten blijft uiteraard bestaan, ondanks de voorgenomen verhuizing."

De nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis biedt extra kansen om synergie door middel van gezamenlijke bouw te stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van elkaars voorzieningen, ruimtes en faciliteiten. Daarnaast is Franciscus voor Het Oogziekenhuis bekend terrein, omdat de oogartsen van CMOR al een aantal jaar werkzaam zijn op de afdeling Oogheelkunde van Franciscus. "De beoogde samenwerking met Het Oogziekenhuis past bij onze strategie als topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ruimte voor onderzoek en opleiden en focus op regionale samenwerking. Daarnaast geeft de komst van Het Oogziekenhuis een verdere impuls aan de ontwikkeling van het gebied Groot Franciscus," zegt Peter-Willem van Lindenberg, lid Raad van Bestuur.

Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt geen onderdeel van Franciscus. Het blijft een zelfstandig ziekenhuis waar het expertise van de oogzorg geborgd blijft. In de uitwerking van de plannen zal daarnaast samen met Franciscus worden onderzocht in hoeverre er behoefte is bij patiënten om oogzorg te blijven bieden in meerdere buitenpoliklinieken, zoals nu bijvoorbeeld gebeurt in het centrum van Rotterdam door de optometristen.

Koppelman: "Komende jaren zal Het Oogziekenhuis haar activiteiten op de Schiedamse Vest continueren zoals onze patiënten dat al jaren van ons gewend zijn. Ondertussen werken we samen met Franciscus aan onze toekomst. Zowel aan de kansen die er liggen op het gebied van samenwerking als de verdere uitwerking, ontwerp en bouw van de huisvesting. De verwachting is dat Het Oogziekenhuis niet eerder dan 2030 verhuist naar zijn nieuwe locatie."

Franciscus Gasthuis & Vlietland

Vlietlandplein 2, Schiedam

Meer over Franciscus Gasthuis & Vlietland →