Categorieën

Service

OPS en AOV willen info over subsidie seniorenwoningen

OPS en AOV willen info over subsidie seniorenwoningen
Politiek

OPS en AOV willen info over subsidie seniorenwoningen

  • Redactie
  • 16-02-2023
  • Politiek
OPS en AOV willen info over subsidie seniorenwoningen

Betrokkenen tonen hun tevredenheid over de provinciale subsidie van een kwart miljoen euro voor een woonvorm voor senioren; foto: Woonplus


SCHIEDAM - De Ouderenpartij in de Schiedamse raad geeft niet op de onderste steen boven te krijgen waar het gaat om de afspraken die in de lokale politiek zijn gemaakt om voldoende steun te werven voor Nieuwe Energie voor Groenoord. Zij krijgt AOV mee in een nieuw verzoek om informatie aan het college.

Dat gaat via een zogenaamd WOO-verzoek. WOO staat voor 'Wet open overheid', en is de vervanger van de bekendere WOB (Wet openbaarheid van bestuur)-procedure. De twee Schiedamse fracties nemen deze weg omdat zij op andere wijze tot dusver niet de beschikking kregen over de documenten die ze graag zouden inzien.

Het betreft de aanvraag voor een subsidie voor seniorenwoningen. Schiedam kreeg recent vanuit de provincie deze subsidie toegekend. Zie dit artikel. Ook andere ‘informatie en correspondentie’ over de subsidieaanvraag zouden de twee graag ontvangen van B&W.

Ouderenpartij (OPS) en AOV vermoeden dat die subsidie gestoken gaat worden in de realisatie van een ‘Turks bejaardenhuis’. De twee zijn ervan overtuigd dat aan de gemeenschap van Schiedammers met Turkse-roots is beloofd om een dergelijke woonvorm voor ouderen die hun wieg tussen Istanboel en Diyanbakir of Van hebben staan, van de grond te tillen. Dit om de steun van de partij Denk voor de plannen voor de energietransitie van Groenoord te krijgen. Denk heeft een sterke inbreng van Schiedammers met een Turkse achtergrond. 

Zie hier hoe Schiedam24 de besluitvorming in de raad in december 2020 beschreef.

AOV en OPS zijn in hun aanvraag sceptisch over de bereidwilligheid van het college om aan hun verzoek te voldoen. “Wanneer het college van B&W hier niet aan kan voldoen en overgaat tot uitstel (‘verdagen’), vragen wij het college dit puntsgewijs te motiveren.” Met name Maarten Reuderink van OPS zet al jarenlang zijn tanden in het helder krijgen van de gang van zaken rond de besluitvorming over Nieuwe Energie voor Groenoord en heeft ook al de nodige ervaring met de procedures die de openbaarheid van het functioneren van de overheid waarborgen. Zie ook dit artikel.