Categorieën

Service

Programma’s over van alles en nog wat: Alles voor Schiedam

Programma’s over van alles en nog wat: Alles voor Schiedam
Politiek

Programma’s over van alles en nog wat: Alles voor Schiedam

  • Kor Kegel
  • 15-03-2022
  • Politiek
Programma’s over van alles en nog wat: Alles voor Schiedam

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van Alles voor Schiedam ofwel Lijst-Janssen.

Alles voor Schiedam: onverklaarbaar dat er nog geen betaald parkeren is...

SCHIEDAM – De partij Alles voor Schiedam is een nieuwe speler in het politieke landschap, opgericht door Schiedammers die zich bekommeren om de huidige en toekomstige staat van onze stad. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doet de partij mee onder de naam Lijst-Janssen, genoemd naar lijsttrekker Marvin Janssen, bekend als voetbaltrainer.

“Wij merken dat het vertrouwen van de Schiedammer in de (lokale) politiek tot een dieptepunt is gedaald. Zeker in Schiedam is dat een groot probleem. Dat zien we terug in de opkomstcijfers van de afgelopen twee raadsverkiezingen met 2014 als dieptepunt. Schiedam had toen de laagste score van Nederland met een opkomst van slechts 42,6 procent. Wij willen dat veranderen door in de basis eerlijkheid en transparantie te creëren. Zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt en daar vooral open over zijn. Aangeven wat is gelukt, maar ook wat niet is gelukt om zo duidelijkheid te scheppen en eventuele frustraties te voorkomen.”

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is bewust beperkt tot vijf hoofdpunten.

“Dat betekent niet dat wij geen mening hebben of blind zijn voor andere ontwikkelingen en uitdagingen die momenteel in Schiedam spelen.”


Open en transparante politiek 
“Juist doordat wij een lokale partij zijn, zullen wij de belangen van (alle) Schiedammers voorop stellen. Wij hoeven ons niet te committeren aan landelijk partijbeleid. Bewoners moeten zich weer gehoord en vertegenwoordigd voelen door het gemeentebestuur.”

Het duurt veel te lang voor er beslissingen genomen worden en de gemeente tot een oplossing komt. Lijst-Janssen/Alles voor Schiedam vindt dat de Schiedamse politiek in slaap is gesukkeld. Schiedammers zijn geholpen bij meer daadkracht binnen de gemeenteraad. “Wij sluiten op voorhand geen partijen uit. Als het in het belang van de Schiedammers is, zullen wij samenwerken om onze doelen te bereiken.”

Alles voor Schiedam wil meer inspraak van bewoners door actief met ze in gesprek te gaan en te laten zien wat er met die inspraak gebeurt.


Veiligheid 
Het veiligheidsgevoel wordt beïnvloed door meer dan alleen criminaliteit. Te hard rijdende auto’s, hangjongeren, straatintimidatie en veel vuil op straat dragen daar ook aan bij. Ondanks een daling van het aantal misdrijven in Schiedam gebeuren er nog steeds meer dan vijfduizend misdrijven per jaar. Alles voor Schiedam wil een drastische daling. Doorgaan met preventief fouilleren, meer cameratoezicht op straat. Het zorgt voor een hogere pakkans.

Verkeersveiligheid moet een belangrijk speerpunt zijn. “Wij willen de risico’s verkleinen en zijn daarom ook voor een aanpassing van de maximumsnelheid van vijftig naar dertig kilometer per uur in de buurt van scholen, parken en andere recreatiegebieden.”

Het aantal plekken in Schiedam waar huisvuil, oud meubilair en ander afval op straat gedumpt wordt, is overweldigend. Het straatbeeld verloedert hierdoor. De reacties op de BuitenBeter-app zijn wisselend. Sommige Schiedammers zijn erg positief, terwijl andere inwoners aangeven dat er niets mee gedaan wordt. “Wij streven dan ook voor een effectiever en consequenter gebruik van deze app”, staat in het programma. Met strenger handhaven, meer budget voor Irado en een verruiming van de openingstijden van de milieustraat wil de partij een schonere standaard voor Schiedam nastreven.

Alles voor Schiedam wil investeren om probleemjongeren van de straat te krijgen door te kijken naar uitvoerbare alternatieven.


Jeugd en ouderen 
Bij jongeren en ouderen ziet Alles voor Schiedam kwetsbaarheid in de participatiegraad op het gebied van werk (vrijwillig of betaald), sport en onderwijs. Het komt te vaak voor dat er jongeren zijn die tussen wal en schip vallen. De partij wil meldpunten waar jongeren terecht kunnen met hun problemen. Scholen en sportverenigingen zijn een veilige basis voor ieder kind en iedere jongere, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van talent belangrijk is. Er is meer maatwerk nodig. Scholen zijn meer dan leslokalen en kunnen dan ook bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren.

Scholen hebben ook een signaleringsfunctie in de opvoeding. Naast ouders zien zij het eerst wanneer het fout dreigt te gaan. Ze moeten daar op anticiperen.

In de eigen buurt moeten er meer beweegcoaches zijn. 

Ouderen worden te vaak aan hun lot worden overgelaten. Er wordt gedaan of hun rol in de maatschappij is uitgespeeld. Eenzaamheid is door de Coronapandemie een nog groter probleem geworden. Alles voor Schiedam wil meer aandacht voor deze doelgroep. “We moeten meer gebruikmaken van wat ouderen te bieden hebben in en voor onze gemeenschap.” Het zou goed zijn om actieve ouderen meer te betrekken bij het onderwijs.


Ondernemen in Schiedam 
Op dit moment is er veel ontevredenheid onder ondernemers. Zeker de afgelopen twee Coronajaren zijn er verschrikkelijk veel regeltjes waaraan men zich moet houden – terwijl ondernemers toch een uithangbord voor de stad kunnen zijn. Waar is de tijd gebleven dat mensen uit de regio een dagje naar Schiedam gingen voor de authentieke en gezellige binnenstad? Tegenwoordig is het juist andersom. Ondanks dat wij herkennen dat Schiedam in de lift zit, gaan nog steeds veel Schiedammers naar andere steden in de regio om te winkelen of voor een hapje en een drankje. Wij vinden dat dit moet veranderen. Wij denken dat teweeg te brengen door inwoners, ondernemers en horeca te enthousiasmeren om met initiatieven te komen die bijdragen dat Schiedam weer aantrekkelijker wordt.”

Een goede samenwerking moet meer evenementen mogelijk maken zonder dat het voor overlast gaat zorgen. Doel is een Schiedam dat veilig en schoon is en waarin ondernemers en horeca samen met de lokale politiek een gezamenlijk belang hebben, in plaats van een tegenstrijdig belang over wat er allemaal niet kan.

Alles voor Schiedam wil vergunningsaanvragen makkelijker maken, minder bureaucratie, stoppen met onnodige regels en meer mogelijkheden voor ondernemers om zich te ontplooien. 


Leefbare stad (parkeren, afval, groen, overlast) 
Alles voor Schiedam ziet verminderd woonplezier. In sommige wijken is er een enorm parkeerprobleem. Andere wijken zijn moeilijker bereikbaar per openbaar vervoer. En dan zijn er ook nog buurten waar veel overlast is. En er is een algeheel woningtekort. 

Het is wat Alles voor Schiedam betreft niet te verklaren dat er ten zuiden van de A20 nog geen betaald parkeren is ingevoerd. “Veel inwoners zouden het ermee eens zijn, gezien zij liever iets betalen dan dagelijks frustratie te hebben over het parkeerprobleem. Wij streven naar een uniforme aanpak in wijken waar het parkeren voor problemen zorgt, zodat het probleem zich niet verplaatst. Wij zijn echter wel van mening dat men alleen moet betalen voor kwaliteit, dus voor goed onderhouden en genoeg parkeergelegenheid.”

De partij wil duidelijke communicatie over de plus- en minpunten van betaald parkeren. “Veel bewoners denken dat betaald parkeren betekent: elke dag tientallen euro’s betalen bij de parkeerautomaat. Juist goede informatievoorziening leidt tot draagvlak en begrip.”

Het openbaar vervoer is ondanks de aanwezigheid van trein, metro, tram en bus in sommige delen van de stad matig tot slecht georganiseerd. Met name Schiedam-Noord en -Zuid zijn niet goed of niet genoeg bereikbaar. Binnen de huidige infrastructuur moet er goed, betaalbaar en bereikbaar ov komen, zodat iedereen zich van, naar en binnen de stad optimaal kan verplaatsen.

Overlast is er in vele vormen en maten. Overbewoning, afval op straat, te weinig of niet onderhouden groenvoorzieningen en hondenpoep op straat zijn allemaal nog facetten die van invloed zijn op de leefbaarheid en de beleving daarvan van Schiedam. Alles voor Schiedam is van mening dat er veel meer gehandhaafd dient te worden op deze problemen. “De gemeente moet laten zien hiertegen op te treden, zodat de inwoners weer meer geloof krijgen in een betrouwbare en daadkrachtige overheid.”

Alles voor Schiedam wil dat nieuwe woonbuurten genoeg parkeergelegenheid en groenvoorziening hebben en plekken om samen te komen en dat de nieuwbouw bestaat uit een mooie mix van koopwoningen en (sociale) huurwoningen, zodat iedereen gelegenheid heeft om in nieuwbouw te gaan wonen.