Categorieën

Service

Raad gaat grens opkoopbescherming jaarlijks vaststellen

Raad gaat grens opkoopbescherming jaarlijks vaststellen
Wonen

Raad gaat grens opkoopbescherming jaarlijks vaststellen

  • Redactie
  • 19-10-2022
  • Wonen
Raad gaat grens opkoopbescherming jaarlijks vaststellen

SCHIEDAM - Tsja, zo gaat dat: vorige week dinsdag besprak de Schiedamse gemeenteraad welke woningen er onder de opkoopbescherming vallen, die B&W van Schiedam in oost en in Nieuwland wil invoeren. De afspraak was dat woningen met een WOZ-waarde minder dan 355.000 onder de nieuwe regeling zouden gaan vallen. Voor dat bedrag werd gekozen omdat dat ook de grens is tot waar de Nationale Hypotheek Garantie loopt. Een dag later maakte minister Hugo de Jonge bekend die NHG-grens op te gaan trekken naar 405.000 euro.

Zodoende nam de Schiedamse gemeenteraad gisteren - unaniem - een amendement aan om in de toekomst jaarlijks zelf de grens van de opkoopbescherming in de stad te kunnen vaststellen. Je kunt voor het bepalen van wat een betaalbare woning is maar beter niet afhankelijk zijn van chicanes in Den Haag.

De opkoopbescherming wordt geregeld in de verordening Beheer Woonruimtevoorraad. Het wordt verboden zonder vergunning woonruimte in de twee wijken te verhuren. Dit verbod geldt alleen voor woningen die in andere handen overgaan, dus worden verkocht en blijft vier jaar gelden. Een uitzondering is het verhuren aan familie in de eerste en tweede graad. Zie verder dit artikel.

Opmerkelijk was hoe gisteren in de raad de complimenten uitgingen naar de PvdA. Dick van Belle van die fractie was zo brutaal - als eerste spreker in de vergadering - ‘zelf ordinair maar wat credits te pakken’: “Na jaren van leuren is het dan eindelijk zo ver dat de opkoopbescherming wordt ingevoerd in onze kwetsbare wijken.” Van Belle vatte het belang van de regeling goed samen. “Ik vind het fijn om in Schiedam-Oost te wonen, een wijk met dynamiek, diversiteit en een centrale ligging. Maar de afgelopen jaren hebben malafide verhuurders hier veel schade aangericht door de woningen op te kopen, deze amper te onderhouden en ze voor veel geld te verhuren, meestal aan grote groepen zeer tijdelijke arbeidskrachten. Dat zorgt voor woonoverlast, verpaupering en verminderde sociale cohesie in wijk. De startende Schiedammer die een eigen huisje wil kopen wordt hier elke keer afgetroefd.” 

Maarten Reuderink van de Ouderenpartij bediende Van Belle op zijn wenken en blies voor hem en de PvdA de loftrompet. “Compliment voor meneer Badri die zich hier serieus en terecht - dat zien we aan de brede steun - hard voor heeft gemaakt.” Bilal Badri maakt in de vorige raad deel uit van de PvdA-fractie. Ook wethouder Antoinette Laan gaf de credits voor de regeling aan de PvdA. 

Aan het luilekkerland voor de huisjesmelkers en de verloedering van wijken wil de nieuwe regeling een eind maken. Veel raadsleden zien deze vooral als een eerste stap. “Meer is nodig om de schade uit de afgelopen jaren te herstellen”, aldus Van Belle. Hij en anderen als Yorick Haan van Groen Links en Jeroen Trouborst van Alles voor Schiedam willen de regeling in de komende jaren graag uitbreiden naar andere wijken of zelfs heel Schiedam. Omdat huisjesmelkers ook in zuid, west en andere delen van de stad actief zijn, en omdat er te vrezen valt voor een waterbedeffect. “Het maakt immers voor huisjesmelkers niets uit of ze iets kopen in west, zuid, oost, Groenoord of waar dan ook in Schiedam”, aldus Trouborst. In west bijvoorbeeld worden vijftienhonderd woningen niet door de eigenaar zelf bewoond, zo stelt hij. Volgens Haan is de nood in west en zuid groter dan in Nieuwland. Trouborst herinnerde er in de vergadering ook aan dat het college in de commissie had aangegeven sneller naar andere wijken te willen uitbreiden, na een evaluatie die in het originele plan na twee jaar was voorzien.

Laan wees erop dat Schiedam graag een ‘realistisch’ beleid voert en dat een bredere invoering van de regeling kon zorgen voor ‘een financieel probleem en voor wat betreft mensen’. “Het is geen onwil, het is realisme en het moment dat we het nu direct kunnen gaan invoeren.”  De wethouder herhaalde haar toezegging bij de behandeling van de Zomernota volgend jaar een voorstel te willen doen voor uitbreiding naar zuid en west, ‘op basis van een goede juridische afweging’. “Deugdelijk financieel en qua ambtelijke capaciteit.”