Categorieën

Service

Rechter: vergunningen vuurwerkverkopers blijven geldig

Rechter: vergunningen vuurwerkverkopers blijven geldig
Nieuws

Rechter: vergunningen vuurwerkverkopers blijven geldig

  • Redactie
  • 29-11-2023
  • Nieuws
Rechter: vergunningen vuurwerkverkopers blijven geldig


SCHIEDAM - Vier vuurwerkverkopers mogen hun knallende en oplichtende waren blijven verkopen. Dat bepaalt de rechtbank Rotterdam. De rechter vernietigt een besluit van burgemeester en wethouders van Schiedam om de vergunningen van de vier bedrijven in te trekken.

Schiedam besloot hiertoe over te gaan omdat de gemeenteraad een verbod op het afsteken van vuurwerk in Schiedam heeft ingesteld. Dat verbod maakt volgens B&W dat 'niemand het afsteken van vuurwerk in de stad nog hoeft te verwachten', zodat het afsteken van vuurwerk na het afsteekverbod een hoger risico vormt voor de veiligheid, de openbare orde, het woon- en leefklimaat en de gezondheid oplevert. Het verkopen van vuurwerk in een gemeente waar niet langer vuurwerk mag worden afgestoken, geeft bovendien een hoger risico op het illegaal afsteken van vuurwerk dan wanneer verkoop in zijn geheel verboden is.

De rechtbank zegt er begrip voor te hebben dat B&W het onwenselijk vindt om vergunningen voor de verkoop van vuurwerk in Schiedam ongemoeid te laten terwijl er in Schiedam een verbod geldt om vuurwerk af te steken. Dat betekent echter nog niet dat de intrekking van de vergunningen ook een geschikt middel is om het gewenste doel te bereiken.

De rechtbank wijst erop dat er door inwoners van Schiedam in de dagen voor de jaarwisseling onder meer in de aangrenzende gemeenten Rotterdam en Vlaardingen vuurwerk kan worden gekocht. Aannemelijk is dat inwoners van Schiedam die ondanks het verbod om vuurwerk af te steken toch van plan zijn om in Schiedam vuurwerk af te steken, zich door de intrekking van de vergunningen niet zullen laten weerhouden en in Rotterdam of Vlaardingen vuurwerk zullen kopen. Gelet daarop is niet aannemelijk dat de intrekking van de vergunningen een geschikt middel is om het daarmee nagestreefde doel te bereiken, aldus de rechter.

Bovendien heeft de gemeenteraad van Schiedam weliswaar een vuurwerkafsteekverbod ingesteld, maar tegelijkertijd maakt de Algemene Plaatselijke Verordening van Schiedam waarin dat afsteekverbod staat, het nog altijd mogelijk om maximaal acht vergunningen voor de verkoop van vuurwerk te verlenen. De rechtbank vindt dat, kort gezegd, tegenstrijdig.