Categorieën

Service

Ruim 400 wapens ingeleverd in regio Rotterdam

Ruim 400 wapens ingeleverd in regio Rotterdam
112

Ruim 400 wapens ingeleverd in regio Rotterdam

  • Redactie
  • 19-10-2021
  • 112
Ruim 400 wapens ingeleverd in regio Rotterdam

De opbrengst van de actie is gevarieerd; foto: politie


REGIO - 442 Wapens om exact te zijn, waarvan 255 messen en 37 vuurwapens, werden afgelopen week binnen de eenheid Rotterdam ingeleverd tijdens de landelijke wapeninleveractie. Tijdens deze speciale actieweek konden mensen op diverse politiebureaus en bij diverse gemeentelijke locaties anoniem en straffeloos van hun wapen af. In Schiedam werden 24 wapens ingeleverd.

De landelijke actie is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in nauwe samenwerking met politie en gemeenten. Met de campagne ‘Drop je knife, doe wat met je life’ richtte de landelijke actie zich vooral op het terugdringen van het aantal steekincidenten onder jongeren door hun de gelegenheid te geven om zonder verdere vragen wapens in te leveren. In de eenheid Rotterdam werd om het totaal aan geweldsincidenten terug te dringen zowel het inleveren van vuurwapens als andere wapens gepromoot. 

Alleen deze week gold dat voor alle ingeleverde wapens geen straf voor verboden wapenbezit werd gegeven. Vuurwapens werden na een telefoontje thuis opgehaald, waarbij wel onderzocht wordt of er een misdrijf mee is gepleegd. Voor alle overige wapens stonden op politiebureaus, jongerencentra en gemeentelocaties zwarte kliko’s klaar waar zonder verdere vragen in kon worden gedeponeerd.

De opbrengst van de actie is gevarieerd. Alarmpistolen, luchtdrukwapens, nepvuurwapens, echte vuurwapens, zwaarden, messen, boksbeugels, knuppels, een taser. De 442 ingenomen wapens zijn nog exclusief de honderden stuks munitie die ook her en der werden ingeleverd. “Er zitten antieke exemplaren tussen de steekwapens, maar ook zeker handzame steekwapens die we normaliter aantreffen bij een preventief fouilleeractie of bij incidenten," licht Mohammed Mouch, portefeuillehouder Wapens bij de politie Rotterdam, toe. “Ik ben blij verrast door de aantallen. Blijkbaar voorziet de actie in een behoefte.” In 2019 werd in de regio Rotterdam ook een wapeninleveractie georganiseerd. Er werden toen 262 wapens ingeleverd, waaronder 60 vuurwapens.

De winst zit echter niet zozeer in die wapens zelf. Mouch: “We zijn blij met elk wapen dat van straat is. Elk wapen is er één, maar tegelijk zijn we niet naïef. Wij realiseren ons dat de personen die de hun wapen niet inleveren, het grootste risico vormen. De winst van de actie zit daarom vooral in de media-aandacht en de gesprekken die deze week hebben opgeleverd. We hebben de kans gekregen om op heel veel plekken uitleg te geven over de gevaren van wapenbezit en met elkaar de norm over wapenbezit te verstevigen. Wijkagenten hebben de op scholen voorlichting gegeven, maar ook in de media. Als dat weer leidt tot ouders die aan de eettafel het gesprek hebben met hun kinderen, dan komen we echt ergens.”

Jongeren beweren soms dat het bewapenen nodig zou zijn om zichzelf te beschermen. “Maar de praktijk wijst juist het tegenovergestelde uit," legt Mouch uit. “Jongeren die een wapen bij zich dragen, lopen juist meer gevaar. Zij gaan geweld minder uit de weg en het bezit maakt dat het wapen ook sneller echt gebruikt wordt. Conflicten die vroeger met een paar scheldwoorden of een vuist werden opgelost, worden nu in the heat of the moment beslecht met een wapen. Met alle gevolgen van dien.”

De politie is tevreden met de opbrengst van de wapeninleveractie. “Maar we zijn er nog niet,” besluit Mo. “Dat gesprek aan die keukentafel en in het leslokaal blijft belangrijk. Wij zullen ons best doen om een bijdrage te leveren aan dat gesprek, naast de operationele acties gericht op het terugdringen van wapenbezit en wapengebruik. Met preventief fouilleeracties, kluisjescontroles en door altijd opvolging te geven aan tips. Dus heeft u weet van een wapen, meld het. Dan werken we samen aan de veiligheid van onze maatschappij.”