Categorieën

Service

Schiedam is opgewassen tegen de toekomst

Schiedam is opgewassen tegen de toekomst
Politiek

Schiedam is opgewassen tegen de toekomst

  • Kor Kegel
  • 26-05-2017
  • Politiek
Schiedam is opgewassen tegen de toekomst

Nathalie Gouweleeuw bewaakt de gemeentefinanciën. Schiedam staat dik in de plus, zegt het college van B & W

SCHIEDAM – Niet op alle puntjes loopt de gemeente Schiedam in de lijn met wat ze had moeten doen. Maar het zijn zaken van ondergeschikt belang.

Zo heeft de gemeente een inhaalslag te maken met het bestemmingsplan Spaanse Polder en ‘s-Graveland, want dat is dertien jaar oud en de provincie Zuid-Holland wil dat de gemeenten hun bestemmingsplannen binnen tien jaar actualiseren. Schiedam heeft achttien bestemmingsplannen, waarvan alleen die van Nieuwland en de industriegebieden verouderd waren. Met Nieuwland komt alles nu in orde, maar de vaststelling van het bestemmingsplan Spaanse Polder en ’s-Graveland vindt pas eind 2017 plaats in de Schiedamse gemeenteraad.

Is dat erg? Nee, de provincie geeft er nu het kleurtje oranje aan en voordat het rood wordt, zorgt het gemeentebestuur van Schiedam dat het naar groen springt. Dan is alles weer oké.

Net zoiets met het archief- en informatiebeheer. De gemeente Schiedam loopt achter met het vervangen van papieren archiefbescheiden naar digitale reproducties. Maar ook op dit punt verwacht het college van burgemeester en wethouders komend jaar op orde te komen.

En dat Schiedam achterbleef met de huisvesting van statushouders uit opvangcentra, daarvan zegt het provinciebestuur van Zuid-Holland dat het niet eens aan de gemeente ligt, maar aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk, dat onvoldoende vergunninghouders aan Schiedam heeft gekoppeld. De gemeente is dus niets te verwijten, maar moet de opgelopen achterstand dit jaar wel inlopen om weer op ‘groen’ te staan.  

Het is allemaal geen ramp. Veel belangrijker is dat het college van B & W het jaar 2016 heeft kunnen afsluiten met een positief saldo van twee miljoen euro. Bovendien heeft de gemeente Schiedam solide reserves. De weerstandscapaciteit, zoals ze dat noemen, bedraagt 48,1 miljoen euro. Dan kun je wel een tegenvallertje hier en daar incasseren.

De belangrijkste conclusies zijn volgens B & W dat de voorgenomen ontwikkelingen, zoals ze eind 2015 in de gemeentebegroting 2016 stonden, in uitvoering zijn gebracht. De begroting 2016 had als titel: ‘Voor mekaar maken’. En de conclusie uit de jaarstukken 2016, die vandaag zijn verschenen, is… dat het voor mekaar is.  

VVD-wethouder Nathalie Gouweleeuw, eerstverantwoordelijke voor de gemeentefinanciën van Schiedam, zegt dat het gelukt is een sterke positie te behouden. “In totaal hebben we afgelopen jaar bijna driehonderd miljoen euro besteed in de stad. En met het positieve saldo en het weerstandsvermogen hebben we een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van Schiedam op de korte en langere termijn.”  

De revitalisering van de binnenstad bereikte een mijlpaal met de restauratie van de kades van de Lange Haven. In Schiedam-Noord vond de feestelijke ingebruikname plaats van sportpark Willem-Alexander op het tunneldak van de A4. Dit belangrijke onderdeel van de beleidsnota ‘Schiedam in beweging’ maakt het mogelijk sport optimaal te faciliteren en in de stad ruimte te creëren voor woningbouw op voormalige sportvelden.

De gemeente lanceerde nieuwe initiatieven voor duurzaamheid, maritieme ontwikkelingen en stadsmarketing. Nathalie Gouweleeuw: “We gaan onze kansen verzilveren.”
Ook binnen de gemeentelijke organisatie werkten B & W aan betere dienstverlening aan de burgers en de bedrijfsvoering in het ambtelijk apparaat.  

In de begroting 2016 stond overigens dat de gemeente 319 miljoen euro wilde uittrekken voor een beter en fraaier Schiedam. Dat was zes miljoen euro meer dan in 2015. Er is dus minder uitgegeven dan de bedoeling was. De jaarstukken 2016 geven daar allerlei verklaringen voor, maar ze zijn vooral van procedurele aard en niet bijzonder spannend. 

De jaarstukken worden besproken in de raadscommissie van dinsdag 30 mei. De gemeenteraad besluit erover op dinsdag 6 juni en als de stukken worden vastgesteld, verleent de raad impliciet décharge aan B & W voor het gevoerde beleid.