Categorieën

Service

Schiedam verwacht meer Oekraïners, toestroom nog beperkt

Schiedam verwacht meer Oekraïners, toestroom nog beperkt
Nieuws

Schiedam verwacht meer Oekraïners, toestroom nog beperkt

  • Redactie
  • 04-05-2022
  • Nieuws
Schiedam verwacht meer Oekraïners, toestroom nog beperkt

SCHIEDAM - In Schiedam verblijven 161 vluchtelingen uit de Oekraïne, geteld op 28 april. Op 1 april waren dit er 113. De oorlog in het land begon op 24 februari.

De groep in de stad is een betrekkelijk klein deel van de ongeveer 3700 Oekraïners die nu in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond onderdak wordt geboden. Afspraak was dat alle 25 veiligheidsregio’s tweeduizend mensen zouden opvangen. 

Dat is nodig ook, want het aantal vluchtelingen uit het land in oorlog zal verder stijgen, zo is de verwachting. Zeker als gekeken wordt naar het aantal mensen dat in onze regio terecht zal komen, zo stelt burgemeester Cor Lamers in een bericht aan de raad. “In het Veiligheidsberaad is inmiddels afgesproken nog eens 25 duizend vluchtelingen in Nederland op te vangen. Daarvan zullen er ongeveer duizend in onze regio worden ondergebracht.” Enkele weken geleden stelde de burgemeester nog er ‘rekening mee te houden’ dat in de Rijnmondregio voor vijf- tot zevenduizend vluchtelingen opvangplekken zouden moeten worden ingericht.

Tijdens de eerste periode fungeerde sporthal Wielewaal in Rotterdam als regionaal coördinatiepunt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds enkele weken is dit het punt ondergebracht in een kantoorpand aan de Max Euwelaan in Rotterdam. Op deze locatie verblijven vluchtelingen maximaal 72 uur. Vanuit daar worden zij naar een van de opvanglocaties in de regio overgebracht, onder meer in Schiedam. In dezelfde brief maakt Lamers bekend dat vanaf eind deze maand ook in het voormalige zorgcomplex François Haverschmidt Oekraïners worden gehuisvest.

49 vluchtelingen verblijven er nu op het schip de Patria aan de Buitenhaven. De opvang loopt volgens de burgemeester ‘zonder problemen’. “De sfeer aan boord is goed.” De andere 112 Oekraïners verblijven bij mensen thuis in Schiedam en sinds kort ook in een bedrijfspand aan de Admiraal de Ruyterstraat. “De praktijk leert dat particuliere opvang veel vraagt van gastgezinnen”, zo meldt Lamers. “Zij verdienen daarvoor onze bewondering, want het is niet altijd eenvoudig. Zeker nu de aanhoudende oorlog in Oekraïne een langer verblijf noodzakelijk maakt.” Lamers stelt te verwachten dat het vaker zal voorkomen dat alsnog een beroep zal worden gedaan op door de overheid beschikbaar gestelde opvang.

Volgens Lamers is het belangrijk dat vluchtelingen in Schiedam zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. “Alleen dan kunnen ze aanspraak maken op voorzieningen zoals leefgeld en onderwijs. Onze indruk is dat verreweg de meeste vluchtelingen zich inschrijven.”

De gemeente is in gesprek met onder andere Net Niet Genoeg en Het Goed om onder meer kleding, speelgoed en huishoudelijke materialen beschikbaar te krijgen voor de nieuwkomers in de stad.

Schiedam heeft Stroomopwaarts mandaat gegeven voor het uitbetalen van leefgeld aan mensen in gemeentelijke opvang en bij particulieren. Het leefgeld varieert, van 55 euro per maand voor mensen die in een gemeentelijke opvang verblijven waar ook het eten wordt verzorgd, naar 260 euro als de opvang niet ‘vol pension’ is, naar 475 euro voor volwassenen die in een gastgezin verblijven (315 euro voor kinderen). “Deze uitgaven zijn volledig declarabel bij het rijk”, aldus Lamers.

Voorlopig raamt het college hiervoor € 900.000 'budgettair neutraal'. In totaal stelde gemeente eerder al te rekenen met 2,5 miljoen aan kosten voor de opvang, voor een half jaar, met alle mitsen en maren. Dit bedrag valt waarschijnlijk fors lager uit, nu Argos Zorggroep François Haverschmidt om niet beschikbaar stelt. Het rijk vergoedt gemeenten honderd euro per persoon per dag aan huisvestingskosten. “De afspraak is dat gemeenten er door de opvang financieel niet op achteruitgaan”, zo meldt Lamers. Sinds 1 april is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een wettelijke taak van burgemeesters. Tot en met maart pakten burgemeesters die taak nog vrijwillig op.