Categorieën

Service

Sportbedrijf krijgt flinke formatie

Sportbedrijf krijgt flinke formatie
Sport

Sportbedrijf krijgt flinke formatie

  • Redactie
  • 17-11-2023
  • Sport
Sportbedrijf krijgt flinke formatie


SCHIEDAM – Met 54 medewerkers wordt het nieuwe Sportbedrijf Schiedam een aanzienlijke organisatie. Het wordt een besloten vennootschap met de gemeente Schiedam als enige aandeelhouder. Met ingang van 1 december gaat het Sportbedrijf alle sportaccommodaties in Schiedam beheren en exploiteren. Daarbij staat het beleid van het gemeentebestuur voorop, maar de BV krijgt de ruimte om met commerciële activiteiten ook winst na te streven.

Dat is de essentie van het definitieve besluit, deze week genomen door het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. In oktober kwamen gemeenteraadsleden nog met enkele wensen en bedenkingen, maar het college zegt deze ‘waar passend’ verwerkt te hebben in het uiteindelijke besluit tot oprichting van het Sportbedrijf Schiedam BV.

De nieuwe organisatie krijgt een directeur-bestuurder. Deze krijgt niet alleen de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de accommodaties voor buitensport, zoals de sportparken Harga en Willem-Alexander, maar ook voor de gymzalen (sporthallen) en de twee zwembaden in Schiedam. De gemeente is reeds eigenaar van de gymgebouwen, maar krijgt met ingang van 3 december 2024 ook het juridisch eigendom, deels over te nemen van Stichting Primo. Ze worden dan ook ondergebracht bij het Sportbedrijf. Als eigenares blijft de gemeente verantwoordelijk voor investeringen en onderhoud in deze locaties. Dat wordt geen onderdeel van de opdracht aan het Sportbedrijf.

De sportclubs in Schiedam hadden eerder dit jaar bezwaar gemaakt tegen een Europese aanbesteding voor het beheer en de exploitatie van de Schiedamse sportparken. Daarop stelde sportwethouder Antoinette Laan een ‘aanbestedingspauze’ in en gingen haar ambtenaren in overleg met de sportclubs, tezamen en afzonderlijk. Het leidde tot een voornemen, waarin de lokale sportwereld zich kan herkennen. Niet een commerciële marktpartij gaat het doen, maar een zogenaamde verbonden partij. De vorm van een BV met de gemeente als enige aandeelhouder heeft het gemeentebestuur de waarborg dat het er de zeggenschap over heeft, in die zin dat voorkomen kan worden dat de sportclubs bijvoorbeeld worden geconfronteerd met extreem hoge tarieven.