Categorieën

Service

Stroomopwaarts werkt verder aan centralisatie kantoorfunctie

Stroomopwaarts werkt verder aan centralisatie kantoorfunctie
Nieuws

Stroomopwaarts werkt verder aan centralisatie kantoorfunctie

  • Redactie
  • 24-05-2024
  • Nieuws
Stroomopwaarts werkt verder aan centralisatie kantoorfunctie

De conditie van het pand aan de Van Berckenrodestraat is goed genoeg om er nog lang goed werk te kunnen leveren


SCHIEDAM - Stroomopwaarts kan in Schiedam de komende jaren rekenen op geschikte huisvesting, stelt het college van B&W van de stad in een schrijven aan de raad. Dat kan betekenen dat het participatiebedrijf een van beide Schiedamse vestigingen op termijn sluit.

Het meest voor de hand ligt dat voor het kantoor op de Broersvest. Het huurcontract voor dat pand loopt tot november 2027, meldt de brief. Het pand heeft zowel een kantoorfunctie als een inloopfunctie voor Schiedammers die contact met Stroomopwaarts willen. 

Aan de Van Berckenrodestraat 6 is het leerwerkbedrijf van Stroomopwaarts gevestigd, waar productie plaatsvindt voor de klanten van het bedrijf. "De conditie van het Schiedamse werkleerbedrijf aan de Van Berckenrodestraat 6 is zodanig dat met regulier onderhoud en het treffen van verduurzamingsmaatregelen het pand nog tot een horizon van tenminste vijftien jaar te gebruiken is", aldus het college. Recent zijn de daken beoordeeld en er wordt dit jaar nog onderhoud aan de gevels uitgevoerd. "Tot slot wordt er voor de zomer een upgrade gedaan in de klimaatinstallatie, hiermee komen wij tegemoet aan de nadrukkelijke wens van Stroomopwaarts om het binnenklimaat te verbeteren", zo schrijft B&W.

Stroomopwaarts is de fusie van de voormalige sociale werkplaatsen en sociale diensten van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het beschikt daarom in alle drie de gemeenten over zowel een leerwerkbedrijf als een kantoor; in Vlaardingen zijn er zelfs twee leerwerkbedrijven, maakt samen zeven vestigingen.

De brief van het college aan de raad heeft als achtergrond de evaluatie die bureau Berenschot in 2020 uitvoerde over het functioneren van Stroomopwaarts. De onderzoekers/adviseurs komen tot de conclusie dat 'de huidige vorm van huisvesting, met zeven verschillende locaties verspreid over de MVS-gemeenten, tot inefficiënties leidt voor Stroomopwaarts'.

Het advies is opgevolgd met de vorming van een bestuurlijke stuurgroep. Die heeft de afgelopen jaren gewerkt aan 'het integrale huisvestingsvraagstuk'. Dit valt in twee onderdelen uiteen, aldus B&W: "Het werkleerbedrijf en de centralisatie van backofficetaken op één locatie."

Concluderend stelt het college dat het 'als gemeente onze verantwoordelijkheid neemt om, met het aflopende huurcontract in het achterhoofd, toekomstbestendige huisvesting voor de frontoffice en backoffice taken in Schiedam te realiseren'. "Uitgangspunt hierbij is dat de dienstverlening zo dichtbij en toegankelijk mogelijk voor onze inwoners georganiseerd is." De conditie van het werkleerbedrijf aan Berckenrodestraat is technisch gezien op orde, aldus B&W.


Stroomopwaarts MVS

Broersvest 110, Schiedam

Meer over Stroomopwaarts MVS →