Categorieën

Service

Stroomopwaarts wil sterkere afname bijstandsgerechtigden 

Stroomopwaarts wil sterkere afname bijstandsgerechtigden 
Nieuws

Stroomopwaarts wil sterkere afname bijstandsgerechtigden 

  • Kor Kegel
  • 28-05-2022
  • Nieuws
Stroomopwaarts wil sterkere afname bijstandsgerechtigden 

SCHIEDAM – Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt voor dit jaar een afname van het aantal bijstandsgerechtigden in Nederland en een stabilisatie van het aantal uitkeringen volgend jaar, maar Stroomopwaarts wil die landelijke trend ‘verslaan’. Het regionale participatiebedrijf wil inzetten op een hogere deelname van kwetsbare groepen aan het arbeidsproces in combinatie met het terugdringen van langdurige afhankelijkheid van bijstand en het terugdringen van armoede.

Dat blijkt uit de kaderbrief van Stroomopwaarts, die is opgesteld voor de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In de vorige kaderbrief werd nog uitgegaan van een sterke stijging van het beroep op bijstandsuitkeringen door de economische schade vanwege de Coronacrisis. Dat effect blijkt mee te vallen, vooralsnog, mede dankzij de steunmaatregelen van de rijksoverheid.

Het CPB geeft de afname van mensen in de bijstand aan in de Macro-Economische Verkenningen. Volgens het gemeentebestuur van Schiedam is Stroomopwaarts er alles aan gelegen om het nog beter te doen dan landelijk de trend is. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam meldt dat in de periodieke terugkoppeling over de gemeenschappelijke regelingen, waarin Schiedam samenwerkt met andere overheden.

Loonkostensubsidie

Dit jaar komt Stroomopwaarts met een voorstel aan de drie gemeenteraden om de mogelijkheden voor verstrekking van loonkostensubsidie verder te vergroten. Twee jaar geleden werd de doelgroep al vergroot tot jonger dan 27 jaar en ouder dan vijftig jaar. Cliënten krijgen de kans zich bij een werkgever te ontwikkelen en de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te overbruggen. Dan moet wel een formele belemmering worden opgeheven. Nu is het zo dat het verstrekken van loonkostensubsidie voor de niet-wettelijke doelgroep alleen mag als er vijf jaar geen betaalde arbeid is verricht. 

In de praktijk blijkt dat het gros van de cliënten in die tijd wel een aantal maanden heeft gewerkt, waardoor het niet mogelijk is om voor de loonkostensubsidie in aanmerking te komen. Daar wil Stroomopwaarts vanaf en dat is in lijn met een eerder verzoek van de drie gemeenteraden, gedaan toen de Strategische Visie Stroomopwaarts vorig jaar werd vastgesteld.

Kostendelersnorm 

Er komt ook een verandering in de toepassing van de kostendelersnorm. Deze bepaalt dat een bijstandsuitkering steeds lager wordt, naarmate de ontvanger met meer mensen op één adres woont. In de praktijk blijkt dat tot financiële problemen te leiden. Het kan zelfs een oplossing tegen dakloosheid in de weg staan.

Daarom hanteert Stroomopwaarts een zelfontwikkeld systeem om afwijkingen op de kostendelersnorm te registreren. Die afwijkingen zijn binnen de grenzen van de wet. De wijziging betreft dat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.