Categorieën

Service

Tuin klimaatbestendig maken: 140.000 euro aangevraagd

Tuin klimaatbestendig maken: 140.000 euro aangevraagd
Nieuws

Tuin klimaatbestendig maken: 140.000 euro aangevraagd

  • Redactie
  • 24-06-2022
  • Nieuws
Tuin klimaatbestendig maken: 140.000 euro aangevraagd

De subsidie in 2021 is gebruikt voor de aanleg van meer groen in eigen tuin en maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen en te benutten; foto: stock


SCHIEDAM - In 2021 is voor de stimuleringsregeling ‘Afkoppelen en retentie van hemelwater op particulier terrein Schiedam 2020-2023’ 142 keer een aanvraag ingediend. Daarmee werd 140.000 euro aangevraagd door inwoners om hun tuin klimaatbestendig te maken.

Deze regeling trad in maart 2020 in werking en loopt door tot en met december 2023. Met de stimuleringsregeling wil de gemeente haar inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen informeren en financieel stimuleren om hun percelen klimaatbestendiger in te richten. Dit kan door de aanleg van groene daken, wadi’s - een opslag- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld kan zijn met hemelwater - of waterbergingen.

Er zijn nu cijfers bekend over 2021. Vorig jaar zijn er 142 aanvragen ingediend met een totaal aangevraagd bedrag van €140.000. De subsidie in 2021 is gebruikt voor de aanleg van meer groen in eigen tuin en maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen en te benutten. In totaal heeft dit in 2021 geleid tot het volgende resultaat: 3.442 m groene daken, 3.310 m2 ontharden - door minder tegels en meer groen - en 3.305 m2 minder op het riool aangesloten dakverharding door het afkoppelen van de regenpijp.

In totaal is een bedrag van € 1.000.000 voor de gehele looptijd van deze subsidieregeling beschikbaar. Jaarlijks is voor € 150.000 aan subsidie beschikbaar. Het overgebleven budget van 2021 zal toegevoegd worden aan het beschikbare budget voor 2022. Met de raad is afgesproken dat na jaarlijkse evaluatie het bedrag voor het subsidieplafond ook hoger mag zijn. Dit geld mag bijvoorbeeld ook verdeeld over drie jaar uitgegeven worden, maar als regel geldt: ‘op is op’. Dit jaar zijn er tot en met april 32 aanvragen binnengekomen.