Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: SLV

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: SLV
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: SLV

  • Kor Kegel
  • 15-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: SLV

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.
Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.
De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Maar in één geval is samenvatten niet nodig. Vandaag het verkiezingsprogramma van het Sociaal Liberaal Verbond (SLV).

SLV-programma: wijkregisseur kan beter in de wijk wonen waar hij werkt

SCHIEDAM – Het is het kortste verkiezingsprogramma. Het Sociaal Liberaal Verbond (SLV) heeft het beperkt tot één A4’tje. Andere politieke partijen in Schiedam hebben wel verkiezingsprogramma’s van ruim twintig pagina’s. Dus plaatsen we hieronder het integrale SLV-programma en krijgt SLV echt niet meer ruimte dan de andere partijen...
De enige correcties betreffen – net als in de andere artikelen over de verkiezingprogramma’s – de spellingfouten.


Voor en door
Schiedam voor en door alle Schiedammers, is de SLV-slogan. “Samen maken wij Schiedam beter, de gemeente kijkt, koopt en investeert lokaal. Zij gaat het gesprek aan met organisaties die Schiedammers helpen en ondersteunen met evenementen en initiatieven die het wijgevoel vergroten en versterken. Het SLV stelt zich laagdrempelig op naar de bewoners van Schiedam en wil samen met de bewoners onderzoeken welke initiatieven en evenementen de sociale cohesie onder de bewoners vergroot.”


Cultuur en sport
Het SLV wilt dat alle bewoners van Schiedam toegang hebben tot cultuur, sport en recreatie. Het SLV is van mening dat de gemeenteraad de bewoners hierin moet ondersteunen, zowel financieel als in sociaal ondernemerschap.
Armoede en problematiek wordt doelgericht aangepakt. Zorg voor iedereen!

Op alle gebieden van zorg, bijvoorbeeld jeugdzorg, ouderenzorg en schuldhulp, moet geïnvesteerd worden. Het SLV gelooft dat we alleen zo hoofd kunnen bieden aan alle problematiek die er speelt en aan de steeds verergerende armoede.

Het stadsbestuur werkt voor Schiedam, de wijkregisseur heeft affiniteit met burgers en burgercontacten in de wijk. Ook begeleidt het stadsbestuur Schiedams ondernemerschap.

Het SLV is van mening dat het effectiever is als een wijkregisseur woont in de wijk waar hij werkt, zodat hij exact weet wat er speelt en wat er nodig is. Hierop kan het stadsbestuur inspelen en daarbij ondersteunen.

Optimaal gebruik maken en inzetten van geld vanuit het Rijk

Het SLV wilt onderzoeken instellen en raadplegen om te streven naar vooruitgang voor Schiedam en zijn bewoners. Het SLV wilt met de gemeenteraad beslissingen kunnen maken welk geld hoe en waar wordt ingezet.


Jongeren
Het SLV vindt dat als Schiedam zich wilt profileren als ‘de stad van morgen’ er geïnvesteerd moet worden in jongeren. Het opzetten van een jongerenraad om verbinding te leggen met de jongeren en hun belangen is een begin. Het SLV wil graag in staat zijn ook de belangen van de jonge Schiedammers te behartigen.