Categorieën

Service

Waterwegregio vraagt 23 miljoen uit pot 'Regio Deals'

Waterwegregio vraagt 23 miljoen uit pot 'Regio Deals'
Nieuws

Waterwegregio vraagt 23 miljoen uit pot 'Regio Deals'

  • Redactie
  • 01-11-2023
  • Nieuws
Waterwegregio vraagt 23 miljoen uit pot 'Regio Deals'

Waterwegregio in de takels; foto: Ted Konings


SCHIEDAM - Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam vragen gezamenlijk een bijdrage van 23 miljoen euro aan voor de verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken in de vier gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft geld beschikbaar uit de pot van de ‘Regio Deals’. In een vijfde ronde kan BZK € 384,6 miljoen verdelen.

Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is het belangrijk dat de vier steden samenwerken. “Sociaal-maatschappelijke problemen trekken zich niks aan van gemeentegrenzen.”

De aanpak van de vier bestaat uit drie pijlers die onderling samenhangen: verbetering van de leefbaarheid in de wijken, duurzame werkgelegenheid en duurzaam wonen. Het Schiedamse college schrijft er vandaag de raad over. "De leefbaarheid in kwetsbare wijken staat onder druk. Met een lage sociale samenhang in veel wijken, laag vertrouwen in anderen en instituties en hoge ‘scores’ op overlast en (gevoel van) onveiligheid." Verder hebben inwoners volgens B&W 'onvoldoende toegang tot bestendig werk'. "Er geldt een hoog werkloosheidspercentage in de regio. Daarnaast is het gemiddelde onbenutte arbeidspotentieel van de vier gemeenten 11,3 procent, ruim een procentpunt boven het landelijk gemiddelde." Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in cruciale sectoren in de regio moeite om gekwalificeerd personeel te vinden en 'is er beperkte samenwerking tussen verschillende sectoren in deze regio'. En verder is er volgens het college 'verduurzaming en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving nodig'. "De regio wordt gekenmerkt door lage scores op milieu-indicatoren, relatief weinig natuurgebieden en hoge fijnstofemissies. Er is verbetering van de fysieke omgeving mogelijk, met kansen op het vlak van duurzaam en circulair werken en wonen."

Als voorbeelden van deze aanpak noemen de gemeenten ‘het ondersteunen van ideeën van bewoners in de pilots bewonersdeals tot het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het creëren van mogelijkheden voor duurzame bedrijvigheid’. "Voor Schiedam ligt de focus op de wijken Oost en Nieuwland."

De plannen sluiten aan bij bestaande initiatieven en er wordt samengewerkt met bewoners en partners. De provincie Zuid-Holland heeft een actieve, ondersteunende rol gespeeld bij de totstandkoming van de Regio Deal. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Geweldig om te zien dat de vier gemeenten elkaar hebben gevonden en goed samenwerken. Samen pakken ze de kans om met hernieuwde inzet krachtig samen te werken aan een betere toekomst voor alle inwoners en bedrijven van de Waterwegregio.”

In ‘Regio Deals’ werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen voor inwoners en ondernemers. Naar verwachting is er aan het begin van de lente volgend jaar duidelijkheid of de ‘Regio Deal’ is toegekend. Niet alleen de overheid steunt, ook publieke en private partijen dragen bij. De Waterwegregio diende maandag een aanvraag in onder de titel 'Alle hens aan dek in de Waterwegregio!'. "De aanvraag is vooralsnog gebaseerd op een projectenportfolio van maximaal € 46 miljoen. Het rijk vereist cofinanciering van minimaal vijftig procent, waarvoor de gemeenten (€ 22 miljoen) en betrokken partners (€ 1 miljoen) zorg voor zullen dragen. De Vlaardingse burgemeester Bert Wijbenga is voorzitter voor de raad die de 'Regio Deal' in goede banen moet gaan leiden.

Rotterdam ontving eerder al dertig miljoen euro voor een 'Regio Deal' op zuid.

PS. Dit artikel is na eerste plaatsing aangepast.