Categorieën

Service

Zes Schuldhulpmaatjes zijn er klaar voor

Zes Schuldhulpmaatjes zijn er klaar voor
Nieuws

Zes Schuldhulpmaatjes zijn er klaar voor

  • Redactie
  • 19-03-2022
  • Nieuws
Zes Schuldhulpmaatjes zijn er klaar voor

Ineke Buyrogge, Lucienne van Nifterick, Corrie de Knegt, Jan Kuijs, wethouder Marcel Houtkamp en Hans van de Linde (vlnr op de voorste rij)


SCHIEDAM - Ze zijn er klaar voor, de zes Schuldhulpmaatjes die vandaag uit handen van wethouder Marcel Houtkamp hun ‘diploma’ ontvingen: door middel van hun inzet de zorgen bij Schiedammers in de schulden verlichten.

Ook al past daar enige nuancering bij. Hemelbestormers, daar heeft iemand in de schulden eigenlijk niets aan. Of, zoals ze het tijdens hun opleiding leerden: ‘wees geen taxichauffeur maar een rijschoolinstructeur’. Stel je op naast een ander om te ondersteunen, maar neem het heft niet in handen; uiteindelijk zijn het de mensen zelf die hun financiële problemen moeten verhelpen.

En dat zal ook de grootste zorg van de Schuldhulpmaatjes zijn: hoe ondersteun je mensen dusdanig die ze zelf de kracht op gaan brengen om zaken recht te zetten? Om zaken die vaak al jarenlang ‘van kwaad tot erger’ gaan, een andere richting te geven? De ervaring van Jan Kuijs, die als coördinator van de zes gaat optreden, leert dat zelfs mensen die zichzelf aanmelden voor hulp, in de praktijk vaak allerlei drempels tegenkomen om toch niet de nodige stappen te zetten.

Goed, daartoe hebben de nieuwe Schiedamse Schuldhulpmaatjes - het zijn de eersten in de stad, waar die in buurgemeenten al veel langer actief zijn - zo in hun opleiding wel de nodige handvatten gekregen. Drie lange dagen zijn ze onderwezen in hoe mensen met schulden bij te staan, nadat ze zich met name afgelopen oktober tijdens een informatie-avond aanmeldden. Zie ook dit artikel. Overigens: op die avond dienden zich tientallen geïnteresseerden aan om Schuldhulpmaatje te worden. Maar gaandeweg bleek dat zo’n inzet toch het nodige vereist: aan tijd, aan inzet, aan persoonlijkheid. En misschien ook wel aan onthechting, over het al dan niet behalen van de zo verlangde resultaten. Al met al genoeg redenen waarom vanmorgen zes, en niet zestien of 26 Schuldhulpmaatjes werden gediplomeerd.

Misschien maar goed ook. Want nu staan de zes in de startblokken, maar zijn de hulpvragers er nog niet. Terwijl alle betrokkenen ervan overtuigd zijn dat schulden een groot probleem zijn in de stad, dat bij veel meer mensen speelt dan ieder, inclusief de mensen zelf, vermoedt, is het zoeken naar de hulpvragers. Daarbij speelt uiteraard mee dat het initiatief van de Schuldhulpmaatjes nieuw is in Schiedam. Plus de genoemde drempels die zorgen voor terughoudendheid. De energie van met name Kuijs zal daarom de komende tijd gaan zitten in het aanbieden van de diensten van de Schuldhulpmaatjes aan betrokken instanties - Stroomopwaarts, de WOT’s en ook Humanitas dat een vergelijkbaar aanbod heeft. In gesprek vandaag met de wethouder werd al een visje uitgegooid. Waarbij buiten kijf staat - in de woorden van Peter Fijten, voorzitter van de stichting Voor Elkaar die achter de Schuldhulpmaatjes in Schiedam schuilt - dat niks moet en alles mogelijk is. “We zijn geen overheid, geen loket, wij zijn Schuldhulpmaatjes.” Hun namen: Corrie de Knegt, Hans van de Linde, Ineke Buyrogge, Lucienne van Nifterick en Jan Kuijs. Een zesde maatje blijft liever even ongenoemd.