Fors minder positieve tests - maar is dat alleen maar positief nieuws?

10-01-2021 Gezond Redactie

Foto: Paul Meuldijk


ACHTERGROND - Schiedam lijkt het goed te doen in de terugdringing van het Coronavirus in de stad.

In de afgelopen zeven dagen werden 111 Schiedammers positief getest op het virus. Dat weektotaal is het laagste sinds het begin van de herfst, op 21 september. Een week geleden, op 2 januari, was dat weektotaal nog 184; de week daarvoor, die voor Kerst, werden 224 Schiedammers positief getest.

Dat zijn nog eens andere aantallen dan begin november. Zowel op 2 als op 3 november stond de teller op 576 Schiedamse besmettingen in de voorgaande week. Sinds die week is dus veel verbeterd.

Maar pas op: niet te vroeg juichen, dat zou niet de eerste keer zijn. Uit cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond kan voor een deel de verklaring van de flinke teruggang blijken: Schiedammers laten zich minder testen.

De laatst bekende cijfers van de GGD betreffen de week tot en met drie januari, dus vorige week. Toen werden nog 153 Schiedammers positief getest in de teststraten van de GGD, die in de Fokkerstraat en elders in de regio of eventueel daarbuiten. In die week werden door de GGD 1050 Schiedammers getest.

Voor de oplettende lezer: hierboven worden twee soorten cijfers gebruikt. In de eerste alinea gaat het over het totaal aantal positieve tests bij Schiedammers. Die kunnen ook zijn afgenomen in het ziekenhuis, bij de huisarts of het verpleeghuis. In de vierde, bovenstaande alinea gaat het om de cijfers bij de GGD-tests, zoals in de Fokkerstraat. Die aantallen zijn dus lager.

De 1050 tests bij de GGD waren er minder dan in de voorgaande kerstweek, toen 1177 Schiedammers die weg naar de teststraten wisten te vinden. En in de week voor kerst dachten waarschijnlijk veel mensen het zekere voor het onzekere te nemen en meldden 1441 stadgenoten zich voor een test bij de GGD, het hoogste weekaantal sinds eind oktober. Tussen die twee weken vond er dus een teruggang in het aantal testen plaats van 27 procent.

Dat verklaart voor een belangrijk deel de teruggang van het aantal positieve tests in die periode. Tegenover de 153 vastgestelde infecties in de laatste week, stonden 220 positieve tests in de week voor Kerst.

Die conclusie wordt bevestigd door het uitrekenen van het aantal positieve tests onder de tests die Schiedammer aflegden. Je krijgt dan: 15,3 procent in week 51, naar 15,1 procent in week 52, naar 14,6 procent in week 53.

Zo blijkt: er werden minder tests gedaan, maar in die tests bleken toch relatief steeds minder mensen besmet. Het is dus: en-en. Onder de mensen die een Coronatest deden minder besmettingen, en ook minder mensen die een test lieten doen.

Grote vraag blijft nu: laten mensen zich minder testen omdat er minder mensen zijn die zich beroerd voelen, ziekteverschijnselen hebben. Of zijn ze minder bezorgd over hun ziektebeeld, of minder geïnteresseerd in de uitslag, zodat ze zich niet laten testen?

Opmerkelijk in dit verband is dat het percentage besmette Schiedammers onder het totaal dat zich laat testen, de afgelopen weken voortdurend hoger is dan die verhouding in het totale bedieningsgebied van de GGD, zeg maar de Rijnmond. Zouden Schiedammers wat (iets!) nuchterder zijn en zich iets minder snel laten testen bij kwaaltjes.Gerelateerd