Inspectie verlengt toezicht Careyn

15-11-2017 Gezond Redactie

SCHIEDAM - Careyn heeft het lek nog niet boven. De zorgorganisatie levert nog niet de kwaliteit die verlangd is.

De Inspectie Gezondheid Jeugd (vanaf 1 oktober de nieuwe naam van de Inspectie voor de Volksgezondheid, na het samengaan met de Inspectie Jeugdzorg) houdt Careyn een jaar langer onder curatele. Dit wordt vandaag bekendgemaakt aan het personeel, zo meldt het AD.

Careyn verkeert in een diepe crisis en kampt met grote sociale en financiële problemen. De zorg blijft ondermaats en de organisatie daaromheen ook: cliëntsdossiers zijn volgens de inspectie niet actueel, de veiligheid is niet gewaarborgd. De instelling is driftig op zoek naar personeel om de vele vacatures te vervullen. Dat zouden er meer dan tweehonderd zijn.

Bij Careyn werken zo'n achtduizend mensen, behalve in zorginstellingen ook in wijkverpleging en thuiszorg. Het heeft een hoofdkantoor in Schiedam. Careyn kwam tot stand na een serie fusies van zorgorganisaties in de regio's Waterweg, Voorne-Putten, Breda en Utrecht, zoals Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord. In Schiedam levert het thuiszorg; zorgcentra heeft Careyn hier niet.

De financiële situatie bij het bedrijf is precair: voor dit jaar wordt gerekend op een tekort op de exploïtatie van ruim twee miljoen euro. Dit alleen dankzij een financiële injectie voor de branche vanuit het ministerie; dat bregnt acht miljoen euro binnen bij Careyn. Voor volgend jaar wordt de situatie als zeer zorgelijke ingeschat.

Careyn was een van de instellingen op de lijst met 29 verpleeghuizen die vorig jaar veel stof deed opwaaien en waarop in eerste instantie ook de Frankelandgroep was opgenomen. (Zie hier) Als enige van de organisaties op die lijst kreeg Careyn een zogenaamd interventieteam op zijn dak, dat de ontwikkeling van het bedrijf in de gaten moest houden en waar mogelijk moest bijsturen. Van een verandering ten goede lijkt echter geen sprake. "De kwaliteit van zorg is onvoldoende op orde", aldus de bedrijfsleiding zelf.

Negen maanden kreeg Careyn in eerste instantie van de inspectie om zaken wezenlijk ten goede te keren. Daar kwam eerst nog eens drie maanden bij, nu dus nog een jaar extra. Kenners van de zorgsector vragen zich af of die verruiming van de termijn wenselijk is. Waarom zou Careyn komend jaar wel lukken wat afgelopen jaar niet is gelukt, zo vragen zij zich af.Gerelateerd