Grote boete voor A4-bouwers

06-10-2016 Nieuws Redactie

DEN HAAG - De bouwers van A4all, verantwoordelijk voor de aanleg van de snelweg tussen Schiedam en Delft, zijn akkoord gegaan met een schikking voor het overtreden van milieuregels tijdens de bouw. De bedrijven in de combinatie betalen samen 750.000 euro, zo meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

Met de schikking voorkomen Boskalis, Heijmans en VolkerWessels-dochters Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra en Vialis dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak voor de rechter brengt.

A4all onttrok tijdens de aanleg van de zeven kilometer A4, op diverse locaties grondwater, terwijl de benodigde vergunning daarvoor nog niet rond was. Ook handelde de combinatiel in strijd met de Waterwet door het onttrokken grondwater te lozen op het oppervlaktewater. Ook na waarschuwingen van het Hoogheemraadschap van Delfland - en ondanks toezeggingen van de bouwers om er mee te stoppen - werden de verboden activiteiten voortgezet. Ook dwangsommen van in totaal 85.000 euro haalden niets uit.

Uit politieonderzoek bleek later dat bij de aanleg van een wal naast de snelweg, gebruik was gemaakt van zogenaamde bentoniet-cementbrokken. Dat was overtollig materiaal, afkomstig uit de aanleg van wanden in het tracé. Het had niet op die manier gebruikt mogen worden; er was nog niet aangetoond of het materiaal voldeed aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Volgens het OM heeft de bouwcombinatie zich schuldig gemaakt aan 'ernstige strafbare feiten'. Het gedrag van de bedrijven noemt justitie bovendien laakbaar en onacceptabel. “Verzoeken en waarschuwingen zijn meermalen naast zich neergelegd. Hiermee is het bevoegd gezag ondermijnd”, aldus het OM. Dat de gevolgen voor het milieu uiteindelijk gering zijn geweest, doet daar niets aan af, vindt het.

Het OM ziet de betaling van 750.000 door A4all als 'een passende afdoening".


Gerelateerd