Riverboard: 'één rivier, drie steden, vier disciplines, duizend-en-een kansen'

19-09-2019 Nieuws Redactie

Chris Oerlemans, voorzitter en Esther van der Velden, kwartiermaker van de Riverboard


MAASSLUIS / VLAARDINGEN / SCHIEDAM - Onder de noemer 'één rivier, drie steden, vier disciplines, duizend-en-een kansen' bundelen drie ondernemersverenigingen in de drie Waterwegsteden kun krachten. Ook willen ze in hun nieuwe Riiverboard, samenwerken met de overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Grote ambitie is samen te werken aan 'een efficiënte en bestendige welvaartsgroei' van de regio, ook op de lange termijn.

Samenwerkingen zoals deze, ook wel ‘quadruple-helix’ samenwerkingen genoemd vanwege de vier verschillende deelnemende partijen, zijn in opkomst,zo stelt de Riverboard in een persbericht waarin het zich voorstelt. "De overheid doet steeds meer projecten samen met bewoners en ondernemers in de steden, met de maatschappij als volwaardige en mondige gesprekspartner."

De Riverboard streeft naar economisch succes met een maatschappelijke meerwaarde voor de regio. De partners willen voor iedereen de omstandigheden in de regio verbeteren. Dat moet gebeuren door versnelling en versoepeling van nieuwe initiatieven, waarvoor de Riverboard in actie wil komen. Maar ook nieuwe ondernemingsmodellen, producten en diensten en nieuwe samenwerkingsvormen moeten zorgen voor meer welvaart aan de boorden van de Nieuwe Waterweg en ook daarvoor wil de Riverboard zich hardmaken. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en begeleiding van start ups en voor nieuwe wet- en regelgeving.

“Met de Riverboard organiseren we een snellere uitwisseling van kennis en verbinding van nieuwe en bestaande initiatieven, wat tot efficiëntere welvaartsgroei in de regio zal leiden. Waar het nu soms nog stroperig is, gaat de Riverboard de economische groei in een stroomversnelling brengen”, voorspelt Chris Oerlemans, voorzitter van het nieuwe samenwerkingsverband. Een eerste succes kan de samenwerking al op haar naam schrijven: de verschillende stichtingen die in de Waterweggemeenten actief waren voor verduurzaming, zijn samengebracht in een koepel, onder de naam Green Business Club. 'Met vereende krachten én budgetten' wordt er nu binnen de Green Business Club gezamenlijk gewerkt aan de thema’s 'Implementatie van Circulaire Economie in het Waterweggebied', 'Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen', 'Duurzaam Vervoer en Mobiliteit' en 'Duurzame energiebesparing en -opwekking'.

Een ander initiatief is een enquête naar de ideeën en vragen van met name bedrijven in het gebied. Op de website I: www.deriverboard.nl is deze in te vullen. "Wanneer uit die data kansrijke onderwerpen bovendrijven, zal de Riverboard de verschillende belanghebbenden bij elkaar brengen om zo een sterk economisch netwerk te vormen." De
Riverboard noemt dit zijn dorpspleinfunctie.

Esther van der Velden is aangesteld als kwartiermaker voor de Riverboard; Dolf Bierhuizen als kwartiermaker voor de Green Business Club.