Een negatief stemadvies

11-03-2018 Politiek Han van der Horst

COLUMN - Het is me nog steeds niet duidelijk wie mijn stem over twee weken verdient. Een gemeenteraad is iets heel anders dan de Tweede Kamer en politieke verschillen komen dan ook op een bijzondere wijze tot uiting. Het gaat vaak eerder om de energie, de creativiteit en de intelligentie van de kandidaten dan om hun ideologische kleur. We hebben oplossingsgerichte mensen nodig en je bent al een heel eind als je op iemand stemt die bewijsbaar de agendastukken met de bijlages niet alleen bestudeert maar ook begrijpt.

Toch kom ik tot een stemadvies. Het is wel negatief. Er is een partij waarop Schiedammers naar mijn inzicht beter niet kunnen stemmen. Dat is de VVD. Hoe liberaal de kandidaten en de leden ook zijn. Niet doen. Mijd ze.

Waarom?Als enige Schiedamse partij ziet de VVD een fusie van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis wel zitten, zo blijkt uit berichtgeving van Kor Kegel op deze site. Volgens de VVD brengt dat schaalvoordelen met zich mee. Het bestuur wordt goedkoper en efficienter.

Als de gemeentelijke fusies van de laatste jaren elders in het land iets bewezen hebben, dan is dat het volgende: de boel wordt er niet efficienter van. Ook de kwaliteit van het bestuur neemt niet toe, integendeel. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren zetelen in een of ander geisoleerd gemeentekantoor op grote afstand van de dorpen en stadjes die bij elkaar de nieuwe gemeente vormen. Ga maar eens in gedrochten als Lansingerland of Zuidplas kijken, hoe geweldig het allemaal is geworden nadat eeuwenoude bestuurlijke eenheden met een rijke traditie door een stelletje aan procedures verslaafde ambtenaren bij elkaar zijn geveegd: alles is duurder, de overheid is ver van je huis, van betrokkenheid tussen burger en bestuur is geen sprake meer van regelneverij en het zielloos toepassen van procedures des te meer.

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn buurgemeentes maar ze hebben alle drie een bijzonder karakter dat in een proces van eeuwen gevormd is. Dat komt ook in de bestuurscultuur tot uiting. Ze hebben mentaal nooit veel met elkaar te maken gehad. Daarom is het slecht voor de democratie en voor de betrokkenheid tussen burgers en de lokale overheid als die drie gemeentes samengaan.

Zal dat nooit gebeuren? Die vraag kunnen wij helaas niet met 'nee' beantwoorden. Bij de provincie en in Den Haag werken genoeg wereldvreemde beleidsambtenaren die denken dat alle heil komt van zoveel mogelijk gemeentelijke fusies. Het oog op Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is al gevestigd. Wie niets weet van onze drie gemeenschappen en ook niet van plan is om er verstand van te krijgen, komt licht tot de overtuiging dat een fusie in de rede ligt. Terwijl het tegendeel het geval is.

In dat geval is eendrachtig verzet noodzakelijk. Je kunt het dan niet hebben dat de plaatselijke afdeling van de grootste partij het wel ziet zitten, dat de drie gemeentes worden opgeheven.

Daarom: stem bij de raadsverkiezingen in geen geval op de VVD.Gerelateerd