Schiedam staat pal voor zijn culturele sector

19-01-2021 Uit Redactie


SCHIEDAM – Schiedam blijft vierkant staan achter zijn culturele sector. Dat was de boodschap die wethouder Duncan Ruseler vanmiddag door wilde geven in gesprek met de lokale pers. En: “We gaan wat doen!”

“Je hoort wel zeggen dat er een culturele sector 2.0 zal overblijven na de Coronacrisis”, aldus Ruseler. “Dat we van bepaalde dingen afscheid zullen gaan nemen.” Omdat instellingen het niet redden, artiesten andere dingen zijn gaan doen. “Maar wij hier in Schiedam willen de culturele sector behouden zoals die is, minimaal, en kijken of we extra dingen kunnen doen.”

Op het toneel staat niemand ter meerdere eer en glorie van zichzelf of puur om geld te verdienen, zo stelt Ruseler. Mensen in de culturele sector als die in de schouwburg zijn ‘hier op aard om mensen te ontvangen en een goeie avond te bezorgen’, aldus de wethouder. En dat kunnen ze in Coronatijd niet. “Ze zijn er nu allemaal naar op zoek hun werk op een alternatieve manier te organiseren. Hun creativiteit in te zetten om dingen te doen waar de mensen in de stad iets aan hebben.”

De gemeentelijke overheid wil ze daarbij in geest en concreet bijstaan. Heel concreet. “In het theater is men bezig met de vervanging van de trekkenwand (de installatie waar licht en decor in wordt gehangen, red).” Daarover is het theater met de gemeente in gesprek. Die vervanging gaat wat Ruseler betreft gewoon door. “Er komen betere tijden. Ik wil dat de sector dan open kan gaan en er klaar voor is zodat we er een feestje te vieren valt als we dat weer kunnen.” De wethouder ziet het als een ‘doornroosje’, die kan ontwaken als de prins haar wakker kust, als het virus is bedwongen.

Heel concreet. Schiedam heeft 1,6 miljoen euro beschikbaar, ontvangen van de provinciale en rijksoverheid om de sector bij te staan. Dat geldt valt niet ‘weg’ in de algemene middelen, zoals Ruseler leerde dat in andere gemeenten wel gebeurt, maar Schiedam heeft het ‘geoormerkt’, dus het moet echt naar de cultuur in de stad. “Tot nu toe is zo’n vier à vijf ton uitgegeven”, aldus Ruseler. Het Theater aan de Schie ontving twee ton, het Jenevermuseum 75.000 euro en de Grote Kerk dertigduizend euro.

Nu weet niemand hoe lang de Coronacrisis nog aanhoudt en de wethouder wil voorkomen dat de pot leeg is als een tweede of derde bijdrage nodig is voor de instellingen die zonder bijdrage om dreigen te vallen, als zij nog lang zonder inkomsten zitten. Maar er is geld beschikbaar om ‘wat te gaan doen’.

Ruseler heeft zijn hoop gevestigd op de Cultuur Impuls. Een initiatief om alle organisaties in het culturele veld bij elkaar te brengen. Op 18 februari ontmoeten zij elkaar online om ‘verbinding en creativiteit te stimuleren’. Dat moet leiden tot nieuwe ideeën, nieuwe vormen van samenwerking. Want ook al is Schiedam een stad waarin mensen elkaar kennen, en de lijntjes kort zijn, toch zijn er volgens Ruseler genoeg organisaties die niet het vermogen en de tijd hebben om op zoek te gaan naar samenwerkingspartners. Juist zij worden van harte uitgenodigd door de wethouder:  Radboud en de Rijnmondband, toneelverenigingen, koren, ieder met ideeën en inzet. Zo zal lokale omroep Schie tijdens de Cultuur Impuls aanschuiven om te kijken of er mogelijkheden zijn om activiteiten van de instellingen in beeld te brengen voor een groter publiek. (“Ook al mag je zo weinig. Om toneel met streaming in de huiskamers te brengen moet je toch al gauw met een man of vijf op het toneel staan, dat maakt het wel ingewikkeld.”) De wethouder wil het niet bij alleen woorden laten maar nieuwe initiatieven echt ndersteunen, met financiële middelen. “Tien-, twintig- of dertigduizend euro of nog iets meer is er wel om die impuls te doen.”

Schiedam heeft in deze kale, wat kille tijd ‘waarin niet veel gebeurt’ toch kans gezien om het nodige te organiseren, aldus Ruseler. “De Messah van Händel in het theater, net als het Virusfestival. Oh ja joh Corona van de Stokerij.” De projecties op het Stadskantoor, Troostkunst van het stedelijk.

Veel is het afgelopen driekwart jaar ook doorgegaan, goed gegaan, aldus de wethouder. Zo had hij voorzien dat het Theater aan de Schie anderhalve ton per maand tekort zou komen. “Maar over heel 2020 bleek dat minder dan twee ton. Dat hebben ze goed gedaan.” Schiedam kon dat tekort compenseren. “We hebben dat gegeven, als subsidie. Andere gemeenten hebben daar meer moeite mee, die willen lenen.”

Ruseler is daarbij de Schiedamse ‘fondsen’ dankbaar. Deze week had hij nog overleg met collega’s in andere gemeenten en die staan dan wel raar te kijken als de Schiedammer vertelt over de samenwerking met de lokale fondsen. “We hebben geregeld bedeloverleg. Zoals over de recente bijdrage aan het Jenevermuseum. Dan vraag ik de fondsen: kunnen jullie participeren? Een heeft een lening kwijtgescholden, de ander een bedrag bijgedragen”, vertelt Ruseler over het De Groot Fonds en het Fonds Schiedam Vlaardingen eo. “Ik ben dankbaar voor beide fondsen, dat ze zo met ons meedenken.”


Gerelateerd