AWP: 'Controles nodig voor betere waterkwaliteit'

26-01-2022 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Het Hoogheemraadschap Delfland moet veel vaker het oppervlaktewater in het bedieningsgebied controleren. Dit stelt de Algemene Waterschapspartij (AWP), een van de fracties in het algemeen bestuur van het waterschap.

"De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en Spangen in Rotterdam, verbetert niet als de handhaving niet verbetert", zegt Anne van Hagen van AWP Delfland. “Wat wij echt onacceptabel vinden, is dat er achttien bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm uitkomen. En dat is op jaarbasis, dit zijn geen incidentele uitschieters.”

Volgens de fractie werpt haar kritiek op te weinig toezicht en controle wel zijn vruchten af. Het hoogheemraadschap gaat inzetten op nieuwe technieken en  gaat ook de giftigheid bepalen van de cocktail van bestrijdingsmiddelen, in plaats van de giftigheid van ieder middel apart. Delfland wil ook minder coulant omgegaan met overtredingen, zo stelt de AWP, die achter deze stappen zegt te staan. "Maar er moeten nog wel een paar tandjes bij."

Glastuinbouwbedrijven worden nu maar één keer in de vier jaar bezocht, aldus de kritiek van de AWP. Als er ergens in een sloot tussen de kassen een overschrijding wordt gevonden, lukt het vaak niet om de bron aan te wijzen. "Dan gaan de handhavers onverrichterzake verder naar de volgende melding. Ik heb foto’s gezien van lekkages en een dermate slechte staat van onderhoud, dat blijkbaar de pakkans te klein is", aldus Van Hagen. "De controleurs van Delfland moeten gewoon veel vaker langskomen.” Haar kritiek wordt door de glastuinbouwsector weerlegd, bij monde van LTO Glastuinbouw. Die stelt dat het 'slechts een paar kwekers' zijn die het verzieken voor de rest. “Tuinders die het goed doen vragen om handhaving", aldus Van Hagen. Zodoende zouden de bedrijven die lak hebben aan de regels eruit worden gepikt.

Voor veel zaken die nu steeds misgaan in de glastuinbouwsector worden in andere sectoren allang voorschriften opgenomen in de vergunningen van die bedrijven, zo stelt zij. “Gelijke monniken, gelijke kappen. Verplicht tuinders tot het opstellen van een inspectie- en onderhoudsplan voor alle installaties, vloeren, en gebouwen. Zo hebben bedrijf en handhaver zicht op het onderhoud. Laat bedrijven ook een boekhouding bijhouden van alle bestrijdingsmiddelen. En verplicht tuinders tot het vaker zelf doen van metingen en rapporteer die metingen ook aan Delfland.”

Meer controles kosten natuurlijk wel extra geld. Die moeten wat de AWP betreft worden opgehoest door de vervuilers. "Daarom stellen wij tijdelijk een extra heffing voor de glastuinbouwsector voor. De problemen met de waterkwaliteit spelen al zo lang, dat er gewoon iets moet gebeuren. En zonder dat de inwoners van Delfland opdraaien voor de extra kosten."Gerelateerd